Ouderinitiatief
Stichting Hethuis is een initiatief van ouders van jongvolwassenen met één of meer beperkingen. Jongvolwassenen die afhankelijk zijn van de zorg en ondersteuning van anderen. Zij zijn tot nu door hun ouders verzorgd,  ouders die hebben gemerkt dat het heel lastig is een passende plek te vinden voor hun kind.

Een plek met de kwaliteiten van thuis en waar zij ook mede de regie kunnen hebben. Een project waar hun kinderen kunnen wonen en werken en op een zo zinvol mogelijke manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Waar werk en wonen, begeleiding en verzorging op een duurzame wijze een eenheid vormen. Het doel van Hethuis is om voor hun kinderen zo’n plek te realiseren.

Hethuis is een ouderinitiatief en krijgt geen overheidssteun. Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten, zoals de twee woonkamers en tuin zijn veel investeringen nodig. De ouders dragen hier zelf fors aan bij maar krijgen dit niet alleen voor elkaar. 

Hethuis heeft daarom ook fondsen benaderd voor mogelijke ondersteuning en heel wat toezeggingen ontvangen. Daarmee is all een groot gedeelte van de benodigde uitgaven voor de inrichting gedekt. De Laatste Loodjes wegen, zoals altijd, het zwaarst. Er moet nog zo’n 173.000 euro worden geworven om alle plannen goed te kunnen uitvoeren. Hethuis heeft nog een jaar omdat voor elkaar te krijgen, helpt u mee?

Giften aan Hethuis zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat Hethuis de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst, zie bijgaande link

Geef een donatie voor Hethuis

€25.510 van €173.000 opgehaald
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00

Hethuis Dobbelaan 10 Leidschendam