Open plaatsen
Hethuis heeft op dit moment geen open plekken. Het blijft altijd mogelijk dat zich reeds ingeschreven bewoners terugtrekken en daarom is het zeker verstandig een eventuele interesse kenbaar te maken door het insturen van een belangstellingsformulier. We kunnen uw kind dan op de wachtlijst plaatsen.

Zorgaanbieder ASVZ zal bij de selectie een grote rol spelen. Er is nog wel plaats voor het volgen van dagactiviteiten. Heeft u interesse laat dit dan zeker weten.

Doelgroep
Hethuis zal 18 bewoners een thuis gaan bieden. Geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, afkomst of huidskleur spelen bij de selectie van de bewoners geen rol. Wel hanteert Hethuis bij selectie als leidraad onderstaande criteria.

Hethuis zal de bewonersgroepen heterogeen samenstellen, er wonen dus mensen met lichtere en zwaardere verstandelijke en lichamelijke beperkingen bij elkaar. Uit al de aanmeldingen zullen twee groepen van negen bewoners worden gevormd.

Elke groep heeft 3 bewoners met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Het karakter van Hethuis zal dus niet overwegend EMB zijn. Het spreekt voor zich dat bewoners een positieve invloed op elkaar moeten hebben en dat de ene categorie bewoners niet ondergeschikt zal zijn aan de andere.

Selectie

  • Bewoners zijn veilig voor elkaar.
  • Zij hebben een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
  • Zij hebben geen bezwaar te wonen in groepen die heterogeen zijn samengesteld, er wonen dus mensen met lichtere en zwaardere verstandelijke en lichamelijke beperkingen bij elkaar.
  • Een bewoner moet ook qua zorgbehoefte passen in Hethuis, passen in een groep en daar baat bij hebben.
  • Bewoners moeten minimaal een zzp 4 en een Wajong uitkering hebben, zorg en wonen zullen gescheiden zijn.
  • Ze zijn op zoek naar een permanente woonplek.
  • Bewoners passen in eenzelfde leeftijds bandbreedte, 18 tot ± 35 jaar
  • Bij gelijke geschiktheid gaat plaatsing op volgorde van aanmelding.

belangstellingsformulier-stichting-hethuis

Belangstelling?
De eerste stap bij belangstelling is het insturen van het, via de volgende link te downloaden, formulier Belangstellingsformulier Hethuis.

Dit formulier geeft het bestuur enig inzicht in de belangstellende en of deze mogelijk past qua zorgvraag. Indien dit het geval blijkt zal het bestuur een afspraak maken met de ouders voor een gesprek, hier zijn geen kosten aan verbonden. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, de ouders krijgen dit ter aanvulling en correctie.
Indien de ouders hun belangstelling willen doorzetten in een aanmelding zal het verslag worden doorgestuurd aan zorgaanbieder ASVZ. Er wordt dan een afspraak voor een gesprek gemaakt met de orthopedagoog en een teamleider van ASVZ, hieraan zijn wel kosten verbonden.
Dit gesprek dient ook om te zien of de belangstellende naast de zorgbehoefte ook past binnen de groep van reeds aangemelde bewoners. Voor een plaats op de wachtlijst geldt eenzelfde procedure.

Bewoners
Voor sommige kinderen is het te ingewikkeld om nu al bezig te zijn met een verhuizing waarvan bovendien de datum nog niet precies bekend is. Deze kinderen tonen en vermelden we dus voorlopig ook niet op de site. Zodra dit veranderd zullen we ze ook op de site tonen.

Manon 11x16
Manon van Heukelingen

Tessa 11x16
Tessa Huijbrechts

Joost 11x16
Joost van der Valk

Eline van den Berg

tim-aarts
Tim Aarts

Sylvia Beekhoven

gaby-elzinga
Gaby Elzinga


Sanne van Lier

henri-levi
Henri Levi


Maël Groeneveld

Mees Kist