Werken, dagactiviteiten
Hethuis wil haar bewoners naast een uitstekende woonplek ook zinvolle en passende dagactiviteiten bieden. Indien mogelijk kunnen bewoners ook hun huidige dagactiviteiten blijven volgen als het vervoer daar naar toe te organiseren is. De dagbesteding is pas succesvol als deze aansluit op de interesses van bewoners. In overleg met ASVZ zullen we wachten met het gedetailleerd uitwerken van de dagbesteding tot we verder in het proces zijn, met name na de definitieve selectie van alle kandidaten.

De aansluiting met en acceptatie door de wijk is erg belangrijk. Indien dagactiviteiten zoals werk bij de locale middenstand, in de kas in de stads- of wijktuin, het werken in het groen etc. ook plaats kunnen vinden in de wijk heeft dit een grote meerwaarde voor het ontstaan van bewustwording en cohesie in de wijk.

Zorgaanbieder ASVZ zal zowel bij het wonen als de bij de dagactiviteiten de zorg en begeleiding verzorgen.

De begeleiders uit de woonsituatie zullen bovendien meewerken bij de dagactiviteiten. Zij hebben ervaring met de bewoners en kennis van de doelgroep en de bewoners zijn met hen bekend. Er is interactie met de buurt, de dagbesteders van Hethuis verlenen diensten aan buurtbewoners en buurtbewoners doen vrijwilligerswerk in Hethuis.

Drie clusters van activiteiten
Hethuis zal starten met dagactiviteiten geclusterd in een ‘binnen’ en ‘buiten’ groep.  De binnengroep zal zich vooral richten op beleving en EMB activiteiten. De buiten groep vooral op activiteiten in het theehuis/ontmoetingscentrum, winkeltje en het werk in moestuin, tuinen en buitengroen. In elke cluster moeten ook activiteiten mogelijk zijn uit de andere cluster. De hierboven benoemde activiteiten passen op de nu bekende groep bewoners. De ruimten en faciliteiten worden daarom zo multifunctioneel mogelijk opgezet. Bij uitbreiding van de dagactiviteiten zal Hethuis wel de belangen van de bewoners voorop stellen. De dagactiviteiten starten eind 2020, u kunt nu al uw belangstelling kenbaar maken door het via deze link insturen van het belangstellingsformulier; Belangstellingsformulier dagactie Hethuis-3
Hethuis neemt dan contact met u op.

Dagactiviteitenruimten
Het ontwerp van het gebouw telt zes ruimten voor dagactiviteiten. Deze zijn allen gegroepeerd aan de kopse kant van het gebouw aan de kant van de Dobbelaan. Tussen de ruimten voor dagactiviteiten en het woongedeelten is een afsluitbare barière. De ruimten voor dagactiviteiten kunnen los van het woongedeelte gebruikt worden en andersom.

Op de begane grond hebben we nu de volgende ruimten;
1 Beleving en EMB activiteitenmret daarin een ruimte voor primaire sensorische stimulatie (ook wel snoezelen) en een Miva verschoonruimte
2 Theeschenkerij, winkeltje en keuken

Hethuis dagbesteding BG 18 juni 2019

Op de etage de volgende ruimten;
3 Kantine, multifunctionele ruimte, kleedruimte
4 Ruimte voor bewegen en therapie,

Hethuis dagbesteding ET 18 juni 2019