Doelgroep
Hethuis zal 16 bewoners een thuis gaan bieden. Geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, afkomst of huidskleur spelen bij de selectie van de bewoners geen rol. Wel hanteert Hethuis bij selectie als leidraad onderstaande criteria.

Selectie

  • Ze zijn op zoek naar een permanente woonplek.
  • Zij hebben een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
  • Zij hebben geen bezwaar te wonen in groepen die heterogeen zijn samengesteld, er wonen dus mensen met lichtere en zwaardere verstandelijke en lichamelijke beperkingen bij elkaar.
  • Een bewoner moet in een groep passen, en daar baat bij hebben.
  • Zij moeten ook qua zorgbehoefte passen in Hethuis.
  • Persoon moet een zzp hebben, want zorg en wonen zullen gescheiden zijn.
  • Personen die urgent zijn en in een niet passende omgeving zitten hebben voorrang.
  • Bij gelijke geschiktheid gaat plaatsing op volgorde van aanmelding.

Uiteindelijk zullen uit al de aanmeldingen twee groepen van acht bewoners worden gevormd. Zorgaanbieder ASVZ zal bij deze selectie een grote rol spelen.
Hethuis heeft momenteel meer aanmeldingen dan plaatsen. Dit zegt niet zoveel over de kansen van een aanmelding. Passen in de groep is belangrijker dan het moment van aanmelden. Ervaring bij andere initiatieven leert ook dat niet alle aanmeldingen ook daadwerkelijk worden doorgezet.