Donateur worden
Hethuis is een ouderinitiatief en krijgt geen overheidssteun. Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en tuin zijn veel investeringen nodig. De ouders krijgen dit niet alleen voor elkaar. Indien het voor u mogelijk is Hethuis te ondersteunen dan wordt dat zeer gewaardeerd!

Giften aan hethuis zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat Hethuis de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst.

Onder de nieuwe geefwet kunnen giften van particulieren aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) worden afgetrokken.
U kunt uw gift storten op: Bank MeesPierson,
‘s-Gravenhage, rekening 24.75.11.390 t.n.v. Stichting Hethuis.

Laat ons alstublieft weten als u wenst dat uw donatie aan een specifiek doel wordt besteed.
Wij zullen verantwoording afleggen over de besteding van uw gift.

Donateur kunt u worden door een
periodieke- of een eenmalige gift

Een periodieke gift
Deze moet worden gedaan over een periode van minimaal vijf jaar via een notariële akte. Het voordeel van deze vorm is dat de gehele gift aftrekbaar is en er geen drempel en geen maximum aan is verbonden. Vanaf 1 januari 2014 hoeven giften aan ANBI-stichtingen niet meer via de notaris te verlopen.

Een eenmalige gift
Deze is aan andere voorwaarden gebonden. Voordat u uw gift aftrekken moet u boven een drempel komen met een minimum van 60 euro. Deze drempel bedraagt 1% van uw verzamelinkomen. Tevens is deze gift aan een maximum gebonden, te weten 10% van uw verzamelinkomen.