Contact
Stichting Hethuis is ingeschreven
in het stichtingenregister
van de Kamer van Koophandel te
‘s-Gravenhage onder nummer 27268291,
gevestigd te Voorburg.
Stichting Hethuis heeft de status van
Algemeen Nut Bevorderende Instelling

Migiel van Lier
Populierendreef 900
2272 HS Voorburg
070 386 06 76
migiel@migiel.nl

Bank
Bank MeesPierson,
‘s-Gravenhage
rekening 24.75.11.390

Downloads
Hieronder kunt u een aantal documenten downloaden.
De documenten zijn PDF of Word bestanden:

Belangstellingsformulier Hethuis

Hethuis statuten

Hethuis projectplan 2013-oktober