Wonen
Hethuis heeft met de enthousiaste medewerking van de gemeente Leidschendam-Voorburg een pracht locatie gevonden voor haar project.
Hethuis kan dat realiseren op de locatie van een voormalige basisschool aan de Dobbelaan 10 in in het groene binnengebied van de wijk De Heuvel.

De Heuvel vanuit het zuiden

De Heuvel, het kerkje

Op 18 juni 2015 tekende Hethuis daartoe samen met de andere bij het project betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze overeenkomst maakt vervolgstappen mogelijk zoals aankoop van de grond door investeerder en het aanpassen van het bestaande bestemmingsplan.

De binnenhof van De Heuvel, met dank aan De Nijl architecten

Het gebouw
Het gebouw zal twee bouwlagen krijgen. Op de begane grond bevinden zich naast de twee gemeenschappelijke woonkamers ook zes studio’s voor de rolstoel gebonden bewoners.
Eveneens op de begane grond, aan de kant van de Dobbelaan een aantal ruimten voor dagactiviteiten.

De ontsluiting van de etage gebeurt door een lift en twee trappen die ook geschikt zijn voor het later aanbrengen van een traplift. Op de etage de overige studio’s een ruimte voor logeren en de overige ruimten voor dagactiviteiten. 

Een eigen studio
Alle achttien bewoners zullen een eigen studio hebben en per groep van negen een gezamenlijke woonkamer, de sfeer is warm en vriendelijk, beschut en veilig. Bewoners, familie, verzorgenden en omgeving kennen elkaar, er zijn duidelijke patronen, relaties en ritmes in het leven. Een omgeving die gericht is op persoonlijke behoefte, positieve prikkeling, stimulans en indien mogelijk groei. Onderstaande afbeelding geeft een idee van de indeling van een studio.


Dagactiviteiten
Hethuis biedt naast 18 woonplekken ook plaatsen voor dagactiviteiten.

De aansluiting en contact met de wijk is erg belangrijk. Indien dagactiviteiten, zoals werk bij de locale middenstand, in de kas, de wijktuin, het groen, ook plaats kunnen vinden in de wijk heeft dit een grote meerwaarde. Hiermee wordt de bewustwording en integratie in de wijk vergroot. Het is andersom ook belangrijk dat omwonenden Hethuis weten te vinden als vrijwilliger. Meer is hierover te lezen op de pagina ‘Dagactiviteiten’.