Nieuws oktober
Eerste Informatiebijeenkomst Hethuis was op dinsdag 14 oktober in het Van Heeckerenhuis te Wassenaar.
Aanwezig was het bijna het hele bestuur van Hethuis: Nico van Dam, Migiel van Lier, Pauline Hillen, penningmeester Anton Hage was verhinderd.
Van 25 kandidaat bewoners waren de ouders aanwezig, drie waren met bericht verhinderd.

Doel van deze avond was ouders met elkaar en het bestuur kennis te laten maken en de ouders te informeren over de achtergrond van Hethuis en de ontwikkelingen met betrekking tot de voortgang van Hethuis.
Download hieronder een uitgebreider verslag.

Eerste ouderbijeenkomst 15 oktober 2013

Nieuws November
Het site van Hethuis is on-line zoals u heeft gemerkt!
Humphrey James bouwde hem voor ons.
We hebben er een goede mogelijkheid bij om iedereen op de hoogte te brengen en te houden over ons doel een woon- werkplek voor 16 jongvolwassenen met een beperking.
Kijk regelmatig op deze pagina ‘Nieuws’ om op de hoogte te blijven, we proberen nieuws snel te vermelden.

Nieuwsbrieven
Hieronder kunt u de meest recente nieuwsbrieven
als pdf bestand downloaden

Hethuis nieuwsbrief 2013-1

Stand van zaken 2, Stappenplan