Voorgeschiedenis
Stichting Hethuis bestaat al geruime tijd. In aanloop is Hethuis vooral bezig geweest met het formuleren van doelen, zoeken van gelijkgestemde ouders en daarna in toenemende mate met het vinden en ontwikkelen van een woonlocatie. Uiteindelijk werd er in Wassenaar een goede locatie gevonden. Helaas trok de investerende partij zich eind 2011 terug.

Nieuwe start, partners
Eind 2012 onstond een nauwe samenwerking met Stichting Voorschot uit Voorschoten.
Drie paar ouders van Hethuis vonden daar onderdak voor hun kinderen en twee ouders traden toe tot het bestuur van die stichting. Hethuis werkt samen met Stichting Voorschot om voor Hethuis alsnog een woon- werkgroep voor achttien bewoners te realiseren. Hierbij zijn drie ingrediënten onontbeerlijk; een betaalbare locatie, een investerende partij en een enthousiast meewerkende gemeente.

Logo L-V

Hethuis heeft in de gemeente Leidschendam-Voorburg zowel een pracht locatie gevonden als een gemeente die Hethuis enthousiast ondersteunt.

Logo Studio Architecture_Tekengebied 1

Studio Architecture bv en en architect/eigenaar Paulus de Jager zijn sinds begin januari 2015 betrokken bij het project. De woningbouwcorporatie Wooninvest is gevraagd het project te financieren.

Logo ASVZ

Zorgaanbieder ASVZ is partner van Hethuis op het gebied van de zorg. De methode Triple C die ASVZ heeft ontwikkeld zal de basis zijn van de zorg die zal worden verleend in Hethuis. Voor een goed leven moet het op vijf gebieden goed voor elkaar zijn: de LACCS-gebieden. Lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en een stimulerende tijdsbesteding.
ASVZ zal ook volgens deze methodiek werken.

Adviseurs
Hethuis krijgt en zoekt ondersteuning van adviseurs.
Hethuis kan op dit moment een beroep doen op de diensten van onder andere een financieel adviseur, een architect en een coach om ouders te begeleiden.

Comité van aanbeveling
De stichting is heel blij dat Mies Bouwman bereid was in het comité plaats te nemen zoals Loes Luca en ds R. Steenstra dat nog steeds doen.

ANBI

ANBI-logo-300x238

Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27268291 en gevestigd te Voorburg. Stichting Hethuis heeft de ANBI status. Het fiscaalnummer van de stichting is 816182668. Giften aan de stichting zijn aftrekbaar, zie hiervoor ook de pagina ‘Steunen’.

Financiële verantwoording
Alle ANBI stichtingen moeten met ingang van 1 januari 2014 een financiële verantwoording publiceren op hun site. Stichting Hethuis wil geen winst maken. Wel zullen we een reserve aanleggen voor het opvangen van calamiteiten zoals plotselinge leegstand van een studio. Het volledige batige saldo van de stichting wordt aangewend ten bate van de bewoners, zo ontvangt het bestuur bijvoorbeeld ook geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Kijkt u op de pagina ‘Contact’ voor de downloads van de financiële jaaroverzichten en jaarverslagen.