Ouderinitiatief
Stichting Hethuis is een initiatief van ouders van jongvolwassenen met één of meer beperkingen. Jongvolwassenen die afhankelijk zijn van de zorg en ondersteuning van anderen. Tot nu toe zijn zij veelal door hun ouders verzorgd. Ouders die hebben gemerkt dat het heel lastig is een passende plek te vinden voor hun kind.

Een plek met de kwaliteiten van thuis en waar zij ook mede de regie kunnen hebben. Een project waar hun kinderen kunnen wonen en werken en op een zo zinvol mogelijke manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Waar werk en wonen, begeleiding en verzorging op een duurzame wijze een eenheid vormen. Het doel van Hethuis is om voor hun kinderen zo’n plek te realiseren.