Fondsen
Hethuis ontving bijdragen van fondsen zoals van het;

Logo NSGK

http://www.nsgk.nl

Sponsoren
Het huis mocht al geruime tijd bijdragen ontvangen van medestanders, héél erg hartelijk dank daarvoor!
Indien u er prijs op stelt dat wij uw naam vermelden dan horen wij dat graag.