Donateur worden
Stichting Hethuis is een ouderinitiatief en krijgt dus geen overheidssteun. Er is veel geld nodig om Hethuis te kunnen realiseren. Hethuis is daarom heel druk met het aanvragen van bijdragen bij de grote en kleinere fondsen en ook service clubs, bedrijven en organisaties. Zoals in ieder project wegen ook bij ons de laatste loodjes het zwaarst. Onze bank is de Rabobank te Zoetermeer, rekening NL89RABO0152318038 (t.n.v. Stichting Hethuis). Ook hulp of sponsoring in natura door u of uw organisatie zijn van harte welkom!
Wij horen graag van u en hopen u te mogen verwelkomen bij het feest voor de eerste paal!

Via deze ‘doneerknop’ kunt u een bijdrage doen via iDeal. Er zijn verschillende manieren waarop u Hethuis kunt ondersteunen:

1 ‘Ik doe een eenmalige donatie’
Alles dat u bij een gewone gift schenkt, dat meer is dan 1% van uw drempelinkomen (het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek) is aftrekbaar tot een maximum van 10% van dat drempelinkomen. Zie ook op schenken/giften aan goede doelen/periodieke en gewone giften

2 ‘Ik word vriend van Hethuis’
Ondersteun ons met een jaarlijkse bijdrage van 25 euro of meer.
Stuur voor de voorgaande mogelijkheden graag een mail aan de penningmeester van Hethuis (alfredelevi@gmail.com) en vermeld daarin volgens welke optie u graag zou ondersteunen.

3 ‘Ik word lid van de club van 100
Ondersteun ons elk jaar met een bijdrage van 100 euro.

4 ‘Ik draag een steentje bij’
Hethuis biedt 100 stenen van 500 euro per stuk aan ter ondersteuning. Uw naam wordt letterlijk verbonden aan een steen!

5 ‘Ik doe een periodieke schenking’
Deze schenking is 100% aftrekbaar van de belastingen en kent geen maximum! U schenkt vijf jaar lang eenzelfde bedrag. Neemt u contact op met de penningmeester van Hethuis (alfredelevi@gmail.com). Hethuis zal dan de overeenkomst opmaken die nodig is om de donatie fiscaal aftrekbaar te maken.

U moet de gift nl vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met Hethuis. Zie ook op schenken/giften aan goede doelen/periodieke en gewone giften U kunt het formulier hier downloaden: Hethuis overeenkomst periodieke gift

Hieronder een link naar de pagina van de belastingdienst hierin vindt u meer informatie over giften. Belastingdienst giften

ANBI-logo-300x238
Giften aan hethuis zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat Hethuis de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst.
Onder de nieuwe geefwet kunnen giften van particulieren aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) worden afgetrokken.

Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27268291 en is gevestigd te Voorburg. Stichting Hethuis heeft de ANBI status. Het fiscaalnummer van de stichting is 816182668. Giften aan de stichting zijn aftrekbaar, zie hiervoor ook de pagina ‘Steunen’.

Laat ons alstublieft weten als u wenst dat uw donatie aan een specifiek doel wordt besteed. Wij zullen verantwoording afleggen over de besteding van uw gift.

Ontvangen giften
Hethuis wil de giften die zij ontvangt graag vermelden op de site. Hethuis zal alleen giften vermelden indien de gevers daar geen bezwaar tegen hebben.

Hethuis wil heel erg graag ook alle fondsen danken voor de toegezegde ondersteuning bij de investeringen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten in Hethuis.

Logo's fondsen Hethuis
LOGO_ING_NL_FONDS

In 2019 ontving Hethuis tot op heden giften van:
St. Specsavers
KRO-Warm Hart
Jan Siderius
P.Sijstma

In 2018 ontving Hethuis giften van:
Vaillantfonds
Familie Rutgrink
Polak Stichting pingpong
ING NL Fonds
Quion groep
Familie Mars
Familie Visser
Familie Wouters
Shahbazi
Familie Koning
S. Zwart
Familie Baecke
Familie Dijkman
Familie Atsma
St. ’t Trekpaert
Peter de Vrijer
Mw Mara
Naktuinbouw
Ineke de Vos
Eveline den Heijer