Donateur worden
Hethuis is een ouderinitiatief en krijgt geen overheidssteun. Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en tuin zijn veel investeringen nodig. De ouders krijgen dit niet alleen voor elkaar. Indien het voor u mogelijk is Hethuis te ondersteunen dan wordt dat zeer gewaardeerd!

ANBI-logo-300x238
Giften aan hethuis zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat Hethuis de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst.
Onder de nieuwe geefwet kunnen giften van particulieren aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) worden afgetrokken.

U kunt uw gift storten op: Rabobank te Zoetermeer, rekening NL89RABO0152318038 t.n.v. Stichting Hethuis.

Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27268291 en is gevestigd te Voorburg. Stichting Hethuis heeft de ANBI status. Het fiscaalnummer van de stichting is 816182668. Giften aan de stichting zijn aftrekbaar, zie hiervoor ook de pagina ‘Steunen’.

Laat ons alstublieft weten als u wenst dat uw donatie aan een specifiek doel wordt besteed.
Wij zullen verantwoording afleggen over de besteding van uw gift.

Donateur kunt u worden door een
periodieke- of een eenmalige gift

Een periodieke gift
Deze moet worden gedaan over een periode van minimaal vijf jaar. Het voordeel van deze vorm is dat de gehele gift aftrekbaar is en er geen drempel en geen maximum aan is verbonden. U moet de gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Zie ook op schenken/giften aan goede doelen/periodieke en gewone giften

U kunt het formulier hier downloaden: Hethuis overeenkomst periodieke gift

Een eenmalige gift
Deze is aan andere voorwaarden gebonden. Voordat u uw gift kunt aftrekken moet u boven een drempel komen met een minimum van 60 euro. Deze drempel bedraagt 1% van uw verzamelinkomen. Tevens is deze gift aan een maximum gebonden, te weten 10% van uw verzamelinkomen.
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Hieronder een link naar de pagina van de belastingdienst hierin vindt u meer informatie over giften.
Belastingdienst giften

Ontvangen giften
Hethuis wil de giften die zij ontvangt graag vermelden op de site. Hethuis zal alleen giften vermelden indien de gevers daar geen bezwaar tegen hebben.

Hethuis wil heel erg graag ook alle fondsen danken voor de toegezegde ondersteuning bij de investeringen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten in Hethuis.

Logo's fondsen Hethuis
LOGO_ING_NL_FONDS

In 2018 ontving Hethuis tot op heden giften van:
De familie Rutgrink
Het ING Nederland Fonds

In 2017 ontving Hethuis daarnaast giften van:
De familie Rutgrink
J. de Vos
De familie Baartmans
De familie Rutgrink
Peter de Vrijer

In 2016 ontving Hethuis giften van:
De familie Zierfuss – Broeyer
Marcel Levi

In 2015 ontving Hethuis giften van:
Lionsclub Leidschendam-Voorburg
De familie Aké
De familie Jousma