Visie
De bewoners van Hethuis hebben ondanks hun afhankelijkheid van zorg en ondersteuning van anderen recht op een eigen woonplek met kwaliteit. Op een leven dat voor hen en hun omgeving verrijkend is. Geïntegreerd in de wijk, buurt en samenleving.
Uitgangspunten daarbij zijn:

  • Goede zorg.
  • Wonen in een ‘eigen’ huis, een eigen plek.
  • Een passende en zinvolle dagbesteding.
  • Betrokkenheid van bewoners en ouders.
  • Duurzaam wonen en bouwen.
  • Aansluiting bij buurt en gemeenschap door een betrokken netwerk van bedrijven, organisaties en particulieren.
  • Scheiding van zorg en wonen.

Visie op Zorg
Zorgaanbieder ASVZ past goed in onze visie op de zorg. Daarom heeft Hethuis ASVZ gevraagd de zorg te leveren en hiertoe is ASVZ bereid. Bij ASVZ richt de zorg o.a. op het voor hun cliënten vinden van mogelijkheden om een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Dit doen zij door actief dingen met bewoners te ondernemen en door het creëren van omstandigheden waarin mensen kunnen aangeven wat zij willen. Zij beslissen niet vóór cliënten, maar mét hen. Ze werken (letterlijk) samen met de bewoners zowel in het huishouden als in bij de dagactiviteiten, samen maken zij de succeservaring voor de bewoner.

ASVZ heeft een methodiek ontwikkeld met als kernbegrippen; Coach, Cliënt en Competentie. Deze Triple C gaat ervan uit dat het gedrag van mensen samenhangt met hun leefomstandigheden.

Missie
Onze jongvolwassen kinderen met een beperking hebben dezelfde behoeftes als ieder ander mens, een eigen thuis, vrienden, geborgenheid en zelfstandigheid. Een geschikte woonplek is voor hen lastig te vinden. Hethuis wil het daarom samen met de gemeente, vastgoedorganisatie en zorgaanbieder ASVZ voor deze jongvolwassenen mogelijk maken een zo gewoon mogelijk leven te leiden.