Voorgeschiedenis
Stichting Hethuis bestaat al geruime tijd. In aanloop is Hethuis vooral bezig geweest met het formuleren van doelen, zoeken van gelijkgestemde ouders en daarna in toenemende mate met het vinden en ontwikkelen van een woonlocatie. Uiteindelijk werd er in Wassenaar een goede locatie gevonden helaas trok de investerende partij zich eind 2011 terug.

Partners
Eind 2012 onstond een nauwe samenwerking met Stichting Voorschot uit Voorschoten.
Drie paar ouders van Hethuis vonden daar onderdak voor hun kinderen en twee ouders traden toe tot het bestuur van die stichting. Hethuis werkt samen met Stichting Voorschot om voor Hethuis alsnog een woon- werkgroep voor zestien bewoners te realiseren. Hierbij zijn drie ingrediënten onontbeerlijk; een betaalbare lokatie, een investerende partij en een enthousiast meewerkende gemeente. Hethuis is in meerdere gemeenten actief om deze voorwaarden te realiseren. Hethuis heeft hierbij verschillende partners. Binnen het gebied rond Leiden, Zoeterwoude, Voorschoten is dit bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie De Sleutels uit Leiden
De Sleutels

Zorgaanbieder ASVZ is partner op het gebied van de zorg.

Logo ASVZ

Adviseurs
Hethuis krijgt en zoekt ondersteuning van adviseurs.
Hethuis kan een beroep doen op de diensten van een financieel adviseur, een architect en een coach om ouders te begeleiden.
Op het moment dat Hethuis zekerheid heeft over de lokatie zullen we in die omgeving op zoek gaan naar  nog meer personen en organisaties die ons kunnen ondersteunen of waarmee we kunnen samenwerken.

Comité van aanbeveling
De stichting is heel blij dat Mies Bouwman, Loes Luca en ds R. Steenstra zich bereid hebben gevonden zitting te nemen in het comité.

ANBI
Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27268291 en gevestigd te Voorburg. Stichting Hethuis heeft de ANBI status.