Werken, dagactiviteiten
Hethuis wil haar bewoners naast een uitstekende woonplek ook zinvolle en passende dagactiviteiten bieden. Indien mogelijk kunnen bewoners natuurlijk ook hun huidige dagactiviteiten blijven volgen. De dagbesteding is pas succesvol als deze aansluit op de interesses van bewoners. In overleg met ASVZ zullen we wachten met het gedetailleerd uitwerken van de dagbesteding tot we verder in het proces zijn, met name na de definitieve selectie van alle kandidaten. Er blijkt ook grote behoefte te zijn aan logeerplekken voor meervoudig beperkte mensen. Hethuis onderzoekt of het mogelijk is ook hier (beperkt) in te voorzien.

De aansluiting met en acceptatie door de wijk is erg belangrijk. Indien dagactiviteiten zoals werk bij de locale middenstand, in de kas in de stads- of wijktuin, het werken in het groen etc. ook plaats kunnen vinden in de wijk heeft dit een grote meerwaarde voor het ontstaan van bewustwording en cohesie in de wijk.

Zorgaanbieder ASVZ zal zowel bij het wonen als de bij de dagactiviteiten de zorg en begeleiding verzorgen.

De begeleiders uit de woonsituatie zullen bovendien meewerken bij de dagactiviteiten. Zij hebben ervaring met de bewoners en kennis van de doelgroep en de bewoners zijn met hen bekend. Er is interactie met de buurt, de dagbesteders van Hethuis verlenen diensten aan buurtbewoners en buurtbewoners doen vrijwilligerswerk in Hethuis.