Stichting Hethuis is een woon-initiatief van ouders van jongvolwassenen met één of meer beperkingen. De aard en ernst van die beperkingen verschillen van elkaar en dat geeft de bewonersgroep een heterogene samenstelling. Zij zijn allen afhankelijk van de zorg en ondersteuning van anderen. In mei 2021 is het gebouw opgeleverd en op 14 juni 2021 zijn alle bewoners naar hun nieuwe woning verhuisd.

Een aantal kinderen werd tot de opening van Hethuis door hun ouders verzorgd, ouders die hebben gemerkt dat het heel lastig is een passende plek te vinden voor hun kind. Een plek met de kwaliteiten van thuis en waar de ouders mede de regie kunnen hebben. Een project waar hun kinderen kunnen wonen en werken en op een zo zinvol mogelijke manier kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Daarnaast woonden een aantal (oudere) kinderen op dit moment in een zorginstelling. Zij hebben erg uitgekeken om onderdeel uit te maken van dit kleinschalige woonproject. Een (t)huis dat beter past bij hen past en bij de behoeften van deze tijd.

De moeder van één van deze kinderen heeft verleden jaar een boekje uitgegeven met de titel ‘Compleet Anders Anders Compleet’; een boekje over een lang vervulde kinderwens en het vinden van geluk met en voor een kind met een beperking. Dit boekje kan rekenen op veel goede recensies en laat een diepe indruk bij de lezer achter. Klik hier voor het inkijkexemplaar of ga naar www.ellencarballo.nl en bestel het boekje (kosten € 12,50, waarvan € 5,00 aan onze stichting zal worden gedoneerd).

De bewoners
Niet alle bewoners kunnen goed omgaan met het tonen van hun foto op de website. We laten daarom alleen die bewoners zien die geen er geen bezwaar tegen hebben.


Sylvia

Hallo.... Ik ben Sylvia. Ik werk met heel veel plezier op de stadsboerderij  Essensteijn.Ik vind het fijn om in Hethuis te gaan wonen, omdat ik dan ...

lees meer >

Gaby

Hoi, ik ben Gaby. Ik ben 20 jaar. Ik ben een hele lieve, actieve en vrolijke meid!! Ik heb het Angelman Syndroom, waardoor ik lichamelijk en ...

lees meer >

Ruben

Ik ben Ruben en ik woon nog bij mijn in ouders in Den Haag. Mijn oudere broer en mijn zus zijn inmiddels het huis uit. Vanaf mijn geboorte heb ik ...

lees meer >

Manon

Hallo, ik ben Manon. Ik woon nu nog thuis, maar wil graag, net als mijn zus een “eigen huis”. Daarom wil ik graag gaan wonen in Hethuis.

Ik hou van gezelligheid ...

lees meer >

Steun onze kinderen

Stichting Hethuis krijgt geen overheidssteun. Voor de realisatie en beheer van Hethuis zijn de bijdrages van de bewoners, hun ouders, fondsenbijdrages en persoonlijke giften bijna onmisbaar. We hebben al een mooi bedrag opgehaald maar we hebben nog een aantal wensen om het wonen van onze jongeren nog leuker te maken! Bijv. het realiseren van ons tuinplan. Ook hopen we een eigen bus te kunnen aanschaffen/leasen zodat we op pad kunnen met de bewoners. Helpt u mee?

Giften aan Hethuis zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat Hethuis de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst, zie bijgaande link.

Geef een donatie voor Hethuis

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00

Donateur worden
Stichting Hethuis krijgt geen overheidssteun. Voor de realisatie en inrichting van Hethuis zijn de bijdrages van de bewoners, hun ouders, fondsenbijdrages en persoonlijke giften bijna onmisbaar. We hebben al een mooi bedrag opgehaald maar we hebben nog een aantal wensen om het wonen van onze jongeren nog leuker te maken! Bijv. het realiseren van ons tuinplan. Ook hopen we een eigen bus te kunnen aanschaffen/leasen zodat we op pad kunnen met de bewoners. Helpt u mee?

Naast donaties via de website kunt u ook rechtstreeks doneren op ons bankrekeningnummer, de Rabobank te Zoetermeer, rekening NL89RABO 0152 3180 38 (t.n.v. Stichting Hethuis). Ook hulp of sponsoring in natura door u of uw organisatie zijn van harte welkom!

Fiscale aftrekbaarheid donaties
Donaties (geld en goederen) aan hethuis zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat Hethuis de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst.

Donaties (geld en goederen) aan hethuis zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat Hethuis de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst. Zie deze link voor meer informatie over de mogelijkheden.

Een donatie is alleen fiscaal aftrekbaar indien er geen tegenprestatie aan verbonden is, zoals bijvoorbeeld de voorwaarde dat de gift voor een specifieke bewoner van Hethuis wordt aangewend. Als men specifieke bewoners wil steunen dan moet dit direct aan die bewoner. Men kan wel verzoeken de donaties aan te wenden voor een specifiek doel ten bate van alle bewoners, Hethuis zal daar dan natuurlijk rekening mee houden.

Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27268291 en is gevestigd te Voorburg. Het fiscaalnummer van de stichting is 816182668.

Wordt vrijwilliger

Hethuis en zorgaanbieder ASVZ zullen de bewoners passende zorg en begeleiding bieden. Vrijwilligers kunnen aanvullend daarop veel extra kwaliteit en extra aandacht brengen. We hopen dan ook dat vrijwilligers zich zullen aanmelden om de begeleiders te ondersteunen.

Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn of veel tijd te kosten. Helpt u bijvoorbeeld mee met het duwen van één van de rolstoelen tijdens de wandeling?

Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich direct bij ASVZ aanmelden via deze link.

U kunt zich ook via Hethuis aanmelden, wij geven uw gegevens dan door aan ASVZ. Stuurt u dan een mail naar Jolanda Vollebregt; jolandavollebregt@hotmail.com.