Bestemmingsplan Hethuis onherroepelijk!

september 2018
Op 10 augustus is de wijziging van het bestemmingsplan Hethuis onherroepelijk geworden.
Er is geen enkel bezwaar op ontvangen! De gemeente was, met Hethuis, blij verrast; ‘Hoe vaak gebeurt dit tegenwoordig nog!?’ Hethuis is de buurt dan ook heel erg dankbaar voor de positieve houding naar het project. Iets wat in andere contacten ook steeds duidelijk blijkt. De buurt vindt het een goed plan en zoekt, zoals ook Hethuis, na de opening graag de samenwerking. Hethuis ziet daartoe ook veel kansen en mogelijkheden.

Scan bestemmingsplan def Krantje 29 aug

De wijziging van het bestemmingsplan is beperkt tot de kavel van Hethuis men noemt dit ook wel een ‘postzegelwijziging’. Ook bij deze wijziging van het bestemmingsplan was er gelegenheid om er bezwaren tegen in te dienen; de zogenaamde zienswijzen. Dat is dus niet gebeurt! Inmiddels is er ook een omgevingsvergunning aangevraagd, na verlening daarvan kan de bouw aanvangen. In een eerdere planning was 10 november het uiterste moment waarop men zou gaan bouwen. De bouwwereld is echter overbelast,waardoor vertraging mogelijk is, en we hopen snel te weten of dit ook het geval zal zijn.