Telefonisch Contact

Telefonisch contact met Hethuis:

  • Woonkamer 1: 06-13852770
  • Woonkamer 2: 06-13196623

Contactgegevens Bestuur

Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 27268291 en gevestigd te Voorburg.

Paul Bromberg, voorzitter
voorzitter@stichtinghethuis.nl

René van Dijk, secretaris
secretarishethuis@gmail.com

Mark Aarts, penningmeester
penningmeester@stichtinghethuis.nl

Saskia de Koster, bestuurslid
sdekoster@stichtinghethuis.nl

Tjalliëlle Muller, bestuurslid
tmuller@stichtinghethuis.nl

Stichting Hethuis heeft de status van Algemeen Nut
Bevorderende Instelling

Bank
Rabobank rekening
NL89RABO 0152 3180 38

Statuten