Contact

Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 27268291 en gevestigd te Voorburg.

Migiel van Lier, voorzitter
Populierendreef 900
2272 HS Voorburg
070 386 06 76
migiel@migiel.nl

Mark Aarts, secretaris
070 3 46 68 97
06 5310 3494
secretaris@stichtinghethuis.nl

Alfred Levi, penningmeester
06 2239 4059
alfredelevi@gmail.com

Pauline Hillen, bestuurslid
071 561 82 15
06 5203 5044
pma.hillen@ziggo.nl

Saskia de Koster, bestuurslid
06 21 29 10 49
sdekoster@stichtinghethuis.nl

Stichting Hethuis heeft de status van Algemeen Nut
Bevorderende Instelling

Bank
Rabobank rekening
NL89RABO 0152 3180 38

Downloads