Contact

Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 27268291 en gevestigd te Voorburg.

Paul Bromberg, voorzitter
Van der Heimstraat 44
2582 RZ Den Haag
06 11 34 75 64
pbromberg@stichtinghethuis.nl

René van Dijk, secretaris
Herenstraat 19 
2271 CA Voorburg 
06 41 08 16 94 
secretarishethuis@gmail.com

Mark Aarts, penningmeester
070 3 46 68 97
06 5310 3494
penningmeester@stichtinghethuis.nl

Saskia de Koster, bestuurslid
06 21 29 10 49
sdekoster@stichtinghethuis.nl

Stichting Hethuis heeft de status van Algemeen Nut
Bevorderende Instelling

Bank
Rabobank rekening
NL89RABO 0152 3180 38

Statuten