Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00

Donateur worden
Stichting Hethuis krijgt geen overheidssteun. Voor de realisatie en beheer van Hethuis zijn de bijdrages van de bewoners, hun ouders, fondsenbijdrages en persoonlijke giften bijna onmisbaar. We hebben al een mooi bedrag opgehaald maar we hebben nog een aantal wensen om het wonen van onze jongeren nog leuker te maken! Bijv. het realiseren van ons tuinplan. Ook hopen we een eigen bus te kunnen aanschaffen/leasen zodat we op pad kunnen met de bewoners. Helpt u mee?

Naast donaties via de website kunt u ook rechtstreeks doneren op ons bankrekeningnummer, de Rabobank te Zoetermeer, rekening NL89RABO 0152 3180 38 (t.n.v. Stichting Hethuis). Ook hulp of sponsoring in natura door u of uw organisatie zijn van harte welkom! 

Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27268291 en is gevestigd te Voorburg. Het fiscaalnummer van de stichting is 816182668.

Fiscale aftrekbaarheid donaties
Donaties (geld en goederen) aan hethuis zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat Hethuis de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst. 

Donaties (geld en goederen) aan hethuis zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat Hethuis de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst. Zie deze link voor meer informatie over de mogelijkheden.

Een donatie is alleen fiscaal aftrekbaar indien er geen tegenprestatie aan verbonden is, zoals bijvoorbeeld de voorwaarde dat de gift voor een specifieke bewoner van Hethuis wordt aangewend. Als men specifieke bewoners wil steunen dan moet dit direct aan die bewoner. Men kan wel verzoeken de donaties aan te wenden voor een specifiek doel ten bate van alle bewoners, Hethuis zal daar dan natuurlijk rekening mee houden. 

Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27268291 en is gevestigd te Voorburg. Het fiscaalnummer van de stichting is 816182668.

Ontvangen donaties
Hethuis wil de donaties die zij ontvangt graag vermelden op de site. Hethuis zal alleen donaties vermelden indien de donateurs daar geen bezwaar tegen hebben.

Hethuis wil heel erg graag ook alle fondsen danken voor de toegezegde ondersteuning bij de investeringen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten in Hethuis!

ImageImageImageImageImageImageImage
Image