Geef een donatie voor Hethuis

€116.016 van €173.000 opgehaald
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00

Donateur worden
Stichting Hethuis is een ouderinitiatief en krijgt dus geen overheidssteun. Er is veel geld nodig om Hethuis te kunnen realiseren. Hethuis is daarom heel druk met het aanvragen van bijdragen bij grote en kleinere fondsen, service clubs, bedrijven en particuliere donaties.

Zoals in ieder project wegen ook bij ons de laatste loodjes het zwaarst. Naast donaties via de website kunt u ook rechtstreeks doneren op ons bankrekeningnummer, de Rabobank te Zoetermeer, rekening NL89RABO 0152 3180 38 (t.n.v. Stichting Hethuis). Ook hulp of sponsoring in natura door u of uw organisatie zijn van harte welkom!

Laat ons alstublieft weten als u wenst dat uw donatie aan een specifiek doel wordt besteed. Wij zullen verantwoording afleggen over de besteding van uw gift. We horen graag van u en hopen u te verwelkomen bij de feestelijke opening in 2021!

Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27268291 en is gevestigd te Voorburg. Het fiscaalnummer van de stichting is 816182668.

Fiscale aftrekbaarheid donaties

Donaties (geld en goederen) aan hethuis zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat Hethuis de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst.

Reguliere of éénmalige donaties 
Voor het aftrekken van reguliere of éénmalige donaties gelden de volgende voorwaarden:

  • Hethuis levert geen tegenprestatie voor de donatie;
  • U kunt met documenten aantonen dat u de donaties hebt gedaan (bijvoorbeeld een bankafschrift);
  • Voor toepassing van de fiscale aftrek dient het totale bedrag van uw donaties meer dan 1% van uw totale inkomen (box 1, 2 en 3) te zijn met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken;
  • U mag voor deze donaties in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw totale inkomen (box 1, 2 en 3).

De hoogte van het de fiscale aftrek is met hulp van deze calculator uit te rekenen.

Periodieke donaties
Voor het aftrekken van periodieke donaties gelden de volgende voorwaarden:

  • Hethuis levert geen tegenprestatie voor de donatie;
  • U hebt de donatie laten vastleggen door middel van een overeenkomst;
  • U maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar Hethuis;
  • De jaarlijkse giften zijn steeds (ongeveer) even hoog;
  • Deze bedragen worden minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar Hethuis;
  • De periodieke donatie stopt uiterlijk bij uw overlijden.

Voor periodieke donaties geldt geen drempel voor aftrek of een maximaal aftrekbaar bedrag.

De overeenkomst kon tot 2013 alleen via een notariële akte worden vastgelegd. Sinds 2014 is het ook mogelijk de overeenkomst rechtstreeks met Hethuis aan te gaanDit werkt als volgt:

Periodieke donaties in geld

Download deze (door de Belastingdienst opgestelde) formulieren:

Nadat u het formulier hebt ingevuld en ondertekend stuurt u de papieren versie naar

Stichting Hethuis
Populierendreef 900
2272 HS Voorburg

of de digitale versie via email naar donaties@stichtinghethuis.nl

Hethuis vult de overeenkomst aan met ondermeer een transactienummer en stuurt het aangevuld exemplaar retour voor uw administratie. Hethuis houdt een afschrift van de overeenkomst in onze administratie, omdat op verzoek van de Belastingdienst zowel wij als u  de overeenkomst moeten kunnen overleggen.

Periodieke donaties in in natura 

Download dit (door de Belastingdienst opgestelde) formulier

Nadat u het formulier hebt ingevuld en ondertekend stuurt u de papieren versie naar

Stichting Hethuis
Populierendreef 900
2272 HS Voorburg

of de digitale versie via email naar donaties@stichtinghethuis.nl

Hethuis vult de overeenkomst aan met ondermeer een transactienummer en stuurt het aangevuld exemplaar retour voor uw administratie. Hethuis houdt een afschrift van de overeenkomst in onze administratie, omdat op verzoek van de Belastingdienst zowel wij als u  de overeenkomst moeten kunnen overleggen.

Ontvangen donaties
Hethuis wil de donaties die zij ontvangt graag vermelden op de site. Hethuis zal alleen donaties vermelden indien de donateurs daar geen bezwaar tegen hebben.

Hethuis wil heel erg graag ook alle fondsen danken voor de toegezegde ondersteuning bij de investeringen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten in Hethuis!

Image Image Image Image Image Image Image
Image