Inschrijven

Open plaatsen
Hethuis is op dit moment in gesprek over de twee laatste, nog open, plekken, maar ook als alle plaatsen vervuld zijn is zeker verstandig om uw interesse kenbaar te maken. U kunt dit doen door het insturen van het Belangstellingsformulier.

We kunnen uw kind dan bijvoorbeeld op de wachtlijst plaatsen. Het is namelijk altijd mogelijk dat een zich reeds ingeschreven bewoner terugtrekt.

Doelgroep
Hethuis heeft 18 studio’s waarvan de 6 op de begane grond voor de rolstoelgebonden bewoners. Nagenoeg de hele begane grond heeft een plafondtilsysteem.

Hethuis heeft twee heterogeen samengestelde bewonersgroepen, er wonen dus mensen met lichtere en zwaardere verstandelijke en lichamelijke beperkingen bij elkaar. Beide groepen hebben, naast de eigen studio, elk ook een eigen woonkamer.

Selectiecriteria

  • Bewoners zijn veilig voor elkaar.
  • Zij hebben een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
  • Zij hebben geen bezwaar te wonen in groepen die heterogeen zijn samengesteld, er wonen dus mensen met lichtere en zwaardere verstandelijke en lichamelijke beperkingen bij elkaar.
  • Een bewoner moet ook qua zorgbehoefte passen in Hethuis, passen in een groep en daar baat bij hebben.
  • Bewoners moeten minimaal een zzp 5 en een Wajong uitkering hebben, want zorg en wonen zullen gescheiden zijn.
  • Ze zijn op zoek naar een permanente woonplek.
  • Bij gelijke geschiktheid gaat plaatsing op volgorde van aanmelding of urgentie.

Belangstelling?
De eerste stap bij belangstelling is het insturen van het belangstellingsformulier, via de volgende link te downloaden. Dit formulier geeft Hethuis enig inzicht in de belangstellende en of deze mogelijk past qua zorgvraag. Indien dit het geval is zal het bestuur een afspraak maken met de ouders voor een gesprek. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, de ouders krijgen dit ter aanvulling en correctie.

Indien de ouders en Hethuis de belangstelling willen doorzetten in een aanmelding zal het verslag worden doorgestuurd aan zorgaanbieder ASVZ. Er wordt dan een afspraak voor een gesprek gemaakt met de orthopedagoog en een teamleider van ASVZ, hieraan zijn wel kosten verbonden. Dit gesprek dient ook om te zien of de belangstellende naast de zorgbehoefte ook past binnen de groep van reeds aangemelde bewoners.