Locatie in Leidschendam-Voorburg

Locatie in Leidschendam-Voorburg
Januari 2014
Hethuis is in gesprek met de gemeente over de mogelijke realisatie van Hethuis in Leidschendam. Het project van Hethuis is in het college zeer positief ontvangen, dit resulteerde o.a. in het benoemen van een mooie locatie voor het project. Voor realisatie ervan is het noodzakelijk dat er een partij is die bereid is te investeren in de bouw van een pand. Lokale corporaties zagen geen kans tot investeren. Gelukkig vond Hethuis toch een partij die, onder de juiste voorwaarden, bereid is te investeren. Hethuis heeft inmiddels een Programma van Eisen (PVE) gereed waar het pand aan zou moeten voldoen. Op basis van dit PVE kan er een voorlopig ontwerp worden getekend. Indien de gemeente en investeerder tot overeenstemming komen over de voorwaarden, waaronder de grondprijs, hopen we zo spoedig mogelijk, wellicht in maart, een intentieverklaring te tekenen met gemeente, investeerder en zorgaanbieder.

Bestuurswissel
Januari 2014
Met ingang van 16 januari hebben penningmeester Anton Hage en voorzitter Nico van Dam hun bestuursfuncties overgedragen aan repectievelijk Mart Lucassen en Migiel van Lier. Mart Lucassen zal tijdelijk de dubbelfunctie hebben van secretaris/penningmeester totdat Hethuis een penningmeester heeft gevonden die deze functie kan gaan vervullen. Het bestuur bestaat nu uit Migiel van Lier, Mart Lucassen en Pauline Hillen.
Hethuis wil Anton en Nico héél erg hartelijk danken voor al hun goede werk dat zij de afgelopen jaren hebben gedaan voor Hethuis.

Ouderbijdrage
Met ingang van januari 2014 vraagt Hethuis ouders, die zich hebben ingeschreven, om een maandelijkse bijdrage van 50 euro. Het is belangrijk dat er vroeg wordt begonnen met het opbouwen van eigen vermogen. Hoe eerder, hoe meer tijd er is tot een substantieël bedrag te komen. Belangrijk voor Hethuis, we kunnen hieruit verplichtingen voldoen, maar ook belangrijk als signaal naar onze partners: gemeente, zorgaanbieder en vastgoedorganisatie. Wij laten als ouders-bewoners zien dat wij ook al een inspanning verrichten. Het is ook een van de voorwaarden die fondsen zullen stellen indien Hethuis hen om een bijdrage verzoekt.

Geef een reactie