Het gaat hard!

12 september 2020

De bouwvak ligt al weer enige tijd achter ons en dat is op de locatie van Hethuis goed zien! Inmiddels staan de kalkzandsteen muren van de begane grond er en liggen de vloerdelen van de etage er op.

De doorvoergaten voor leidingen en afvoeren van de etage naar begane grond zijn geboord.

De installateurs zijn druk bezig met het leggen van alle leidingen, afvoeren en de buizen voor de ventilatie. Week 38 (waarschijnlijk 16 september) zullen deze vloeren worden volgestort tot de goede hoogte en kan men de muren van de etage gaan zetten. Het gaat hard!!

Hethuis op Radio Midvliet!

8 augustus 2020

Woensdagavond besteedde Hans Biard in het programma ‘Midvliet Aktueel’ aandacht aan Hethuis. Hethuis is erg blij met deze interesse en aandacht!
http://media.midvliet.nl/images/ondemand/midvliet-actueel-podcast/2020-08-05_Migiel_van_Lier_Het_Huis.mp3

Bouwbord onthuld!!

20 juli 2020

Maandag 20 juli gingen een drietal speeches, door Marianne Straks, directeur WoonInvest, Migiel van Lier, voorzitter stichting Hethuis en Jan Willem Rouwendal, wethouder Leidschendam-Voorburg vooraf aan de onthulling van het bouwbord van Hethuis.

Er was vers schepijs waarvan ouders en toekomstige bewoners konden genieten voor het bouwbord werd onthuld.

Een eerste paal of spade in de grond was lastig te organiseren ook vanwegede restricties door het corona virus. Met de onthulling van het bouwbord was er toch een feestelijke markering van de start van de bouw!

Foto © Thierry Schut

Bouwvak voor Hethuis!

19 juli 2020

We hebben inmiddels veel foto’s op Facebook gezet bezoek die pagina van Hethuis om de voortgang uitgebreider te zien. We hebben daar ook de nodige filmpjes geplaatst; https://www.facebook.com/stichtinghethuis Eerst is de bovenlaag ontgraven daarna de bouw’put’ er is verharding aangebracht en vervolgens een week lang geheid.

Daarna zijn op de palen de prefab funderingsbalken geplaatst en konden de al op maat gemaakte leidingen en afvoeren worden geplaatst.

Toen de vloerdelen erop. Nu is het de komende 3 weken rustig tot de bouwvak voor Hethuis er weer op zit. Dan worden direct de kalkzandstenen muren gezet.

Verharding klaar!

19 juni 2020

Het is rustig op de locatie. Er is boven op gronddoek een verharde laag aangebracht.    

Op het toekomstig parkeerterreintje kan dan de bouwkeet geplaatst worden. De ‘bouwput’ is met een verharde laag nu ook toegankelijk.  

Deze laag zal later weer verwijderd worden zodat daar de tuin kan worden ingericht.  

Werkzaamheden gestart!

17 juni 2020

Lang gewacht en stil gezwegen… Donderdag 11 juni is het bouwhek geplaatst, vrijdag kwam de graafmachine aan. Het hek is ruim om de kavel heen geplaatst, maar ook als je dat weet is het een flink perceel!

Maandag 15 juni is de toegang tot het terrein door de stoep aangelegd. Dinsdag 16 juni makt men de eerste ontgraving van het toekomstig parkeerterreintje. Ook de aanleg van werkstroom wordt gedaan. Voor de ouders zijn dit magische momenten. Eindelijk gebeurt het dan!

Start bouw!

24 mei 2020

We zijn enorm blij te kunnen melden dat medio juni gestart gaat worden met de bouw van Hethuis op de Dobbelaan 10. Naar verwachting wordt Hethuis in mei 2021 opgeleverd. Hethuis zal dan zelf nog enige weken nodig hebben voor de inrichting het gebouw en de tuin.

Op dinsdag 19 mei hebben Marianne Straks, bestuurder van WoonInvest en Jan Hameeteman en Kees de Vogel, de directie van Van den Nieuwendijk bouw BV, de aannemingsovereenkomst voor de bouw van woon- en zorgcomplex Hethuis ondertekend!

De Ouders en bewoners kijken hier al lange tijd naar uit, nu is het dan ECHT zo ver! Het heeft even geduurd voor we, na het plotseling terugtrekken van de eerdere commerciële investeerder, verder konden met een maatschappelijke partij zoals de woningcorporatie WoonInvest. We zijn WoonInvest enorm dankbaar dat zij het project, ons ideaal, met ons heeft opgepakt.

In Hethuis zullen 18 jongvolwassenen met verschillende verstandelijke beperkingen gaan wonen en werken. Hethuis wordt gerealiseerd in de wijk De Heuvel aan de Dobbelaan 10 in Leidschendam. WoonInvest, Stichting Hethuis, Studio Architecture uit Middelharnis en de aannemer Van Den Nieuwendijk Bouw BV uit Stellendam werken hieraan nauw samen.

Het plan omvat een gebouw van in totaal 1623 m2 over twee verdiepingen met daarin 18 zelfstandige woongelegenheden, twee gemeenschappelijke woonkamers en vier ruimtes voor dagactiviteiten. Het omliggende terrein wordt ingericht met een tuin, een moestuin met kweekkas, enkele terrassen, een oprit, vijf parkeerplaatsen en een berging.

Hethuis had heel graag een inloop informatieavond georganiseerd, zoals zij eerder eens deed. Door de beperkingen van huidige Corona maatregelen is dit niet goed te realiseren. Hethuis en WoonInvest zullen omwonenden daarom zo spoedig mogelijk per nieuwsbrief informeren. Wooninvest zal dan vooral informeren over bouw, Hethuis zal dit doen met een speciaal hiervoor gedrukte informatie folder. Deze laatste is hier al te downloaden.

Het mooiste Kerstgeschenk!

23 december 2019
Vrijdag 20 december heeft het bestuur van het Hethuis met Wooncorporatie WoonInvest de huurovereenkomst getekend. Een fijn en feestelijk moment, zowel voor Hethuis als voor Wooninvest!

Na een eerder akkoord van de Raad van Commissarissen van WI is nu dan ook de concrete en formele stap richting realisatie van ons ideaal gezet! De ouders van Hethuis hadden geen beter Kerstgeschenk kunnen krijgen dan dit!

Het zal nog heel even tijd nemen voor de aannemer ook daadwerkelijk kan beginnen. De verwachting is nu dat de bouw begin 2e kwartaal 2020 zal beginnen. De bewoners van Hethuis kunnen dan 1e kwartaal 2021 hun lang gedroomde nieuwe huis bewonen!
Hethuis wenst u allen een fijne Kerst en een voorspoedig Nieuwjaar.

Prima resultaat van de grote clubactie!

23 december 2019
Hethuis had zich natuurlijk een wel zeer ambitieus doel gesteld, de wens was een beetje de vader van de gedachte :-)…

Toch zijn we enorm blij met het resultaat, jullie brachten maar liefst 3253,30 euro bijeen met het kopen van de lootjes! Iedereen heel erg veel dank, we kunnen het heel erg goed gebruiken. We hopen dat het jullie ook lukte een leuk prijsje te winnen!

Het is overigens sinds een aantal weken mogelijk direct te schenken op de website van Hethuis! Je kunt op de eerste pagina ‘Thuis’ via iDeal een rechtstreeks via een ‘doneerknop’ een bedrag aan ons schenken! https://www.stichtinghethuis.nl

15 jaar Hethuis en 100 bestuursvergaderingen!

17 oktober 2019

Stichting Hethuis is in juni 2004 opgericht. Eerst is er gekeken naar hoe het ideaal te verwezenlijken; zelf een pand kopen en daar eigenaar van zijn? Zelf personeel aannemen en dus werkgever zijn? Wie zijn de bewoners? Waar willen we wonen?, enzovoorts! Dat nam tijd! Toen bijna een realisatie in Wassenaar; drama; die ging op het laatste moment toch niet door. Toen wel een investeerder voor de directe omgeving van Leiden gevonden maar helaas niet voor de fantastische locatie te Leidschendam. Een commerciële partij gevonden die daar wel wilde investeren maar na veel gedoe toch uit het contract stapte.

Na 15 jaar is het dan nu toch zover! WoonInvest en Hethuis gaan het bouwen! We stonden er bij stil op de 100ste bestuursvergadering.