Hethuis vertraagd!

december 2018
Na een voorspoedig doorlopen wijziging van het bestemmingsplan voor de bouwlocatie van Hethuis is er helaas toch weer een strop voor de ouders en bewoners van Hethuis. De aanvankelijke planning ging uit van een aanvang van de bouw uiterlijk begin november. Tot onze grote teleurstelling hebben we om verschillende redenen deze planning moeten loslaten. Deze zoveelste vertraging van de bouw betekent nogal wat voor alle ouders. Zij zijn er echt aan toe dat hun kinderen uit huis gaan wonen en om de zorg voor hun kinderen met een meervoudige beperking niet meer volledig alleen te hoeven dragen. We hopen daarom snel, liefst begin 2019, een nieuwe en zekere planning te kunnen presenteren. Zodra deze bekend is zullen we ook met de gemeente overleggen over het organiseren van een inloop informatieavond. Hethuis weet ‘Geduld is als een bittere plant die zoete vruchten geeft’, we hopen die vruchten 2019 te genieten! We wensen iedereen (naast geduld:-) een fijne Kerst en al het geluk in 2019!

Hethuis beste wensen 2019

Bestemmingsplan Hethuis onherroepelijk!

september 2018
Op 10 augustus is de wijziging van het bestemmingsplan Hethuis onherroepelijk geworden.
Er is geen enkel bezwaar op ontvangen! De gemeente was, met Hethuis, blij verrast; ‘Hoe vaak gebeurt dit tegenwoordig nog!?’ Hethuis is de buurt dan ook heel erg dankbaar voor de positieve houding naar het project. Iets wat in andere contacten ook steeds duidelijk blijkt. De buurt vindt het een goed plan en zoekt, zoals ook Hethuis, na de opening graag de samenwerking. Hethuis ziet daartoe ook veel kansen en mogelijkheden.

Scan bestemmingsplan def Krantje 29 aug

De wijziging van het bestemmingsplan is beperkt tot de kavel van Hethuis men noemt dit ook wel een ‘postzegelwijziging’. Ook bij deze wijziging van het bestemmingsplan was er gelegenheid om er bezwaren tegen in te dienen; de zogenaamde zienswijzen. Dat is dus niet gebeurt! Inmiddels is er ook een omgevingsvergunning aangevraagd, na verlening daarvan kan de bouw aanvangen. In een eerdere planning was 10 november het uiterste moment waarop men zou gaan bouwen. De bouwwereld is echter overbelast,waardoor vertraging mogelijk is, en we hopen snel te weten of dit ook het geval zal zijn.

Heuvelfeest 2018 wederom groot succes!

21 mei 2018
Zondag 20 mei organiseerde de buurt weer het jaarlijkse Heuvelfeest. Er was een druk bezochte Luikse Markt, live muziek, sport en spel, demonstraties van dansschool Creasi, info stands, en natuurlijk ook lekker eten en drinken. Alom gezelligheid net als de afgelopen jaren met stralend lente weer.
Hethuis mocht dit jaar voor het tweede jaar een informatie stand bemannen, met daarin impressies van het gebouw en de verwachte planning; aanvang bouw in september/oktober van dit jaar en dan mogelijk de oplevering juni/juli volgend jaar!
In de kraam van Hethuis dit jaar ook mooi schilderwerk van Isabelle Mars, één van de ouders van Hethuis, waarvan de opbrengst naar Hethuis ging. De beschilderde objecten vonden goede aftrek en trokken ook nog eens extra bezoekers naar de kraam. Deze kregen zo ook nog mooi wat informatie over Hethuis mee. Isabelle heel erg bedankt!

Heuvelfeest 2018
Heuvelfeest 2018-2

Toekomstige Hethuisgenoten Ruben, Maël en Sanne bezochten de markt ook, erg gezellig maar de drumband speelde toch wel erg hard, toen maar even een ommetje gelopen langs de locatie waar straks gebouwd gaat worden.

Flyer Heuvelfeest front

Wisseling in het bestuur
april 2018

Het lidmaatschap van Hein Baartmans van het bestuur van Hethuis is door Mark Aarts overgenomen. Hein Baartmans was lid van het bestuur van Hethuis vanaf juli 2015. Hein was een prettige en kundige bestuurder en het bestuur is hem zeer dankbaar voor al zijn betrokken inzet als bestuurslid. Gelukkig zullen we Hein niet helemaal hoeven te gaan missen, hij heeft toegestemd voorlopig betrokken te blijven bij Hethuis in een rol als adviseur van het bestuur.

Mark Aarts neemt zijn plaats in. Mark is vader van twee kinderen, Tim (2001) en Anouk. Tim is de oudste en is ernstig meervoudige gehandicapt met de kenmerken van het Angelman syndroom maar dit is tot op heden niet vastgesteld. Tim woont sinds 2015 in Leiderdorp in een woongroep. Mark is getrouwd met Heleen en zij wonen in Voorburg. Hij werkt als projectmanager bij Sweco aan infrastructurele projecten.

Mark Aarts

Hethuis wint donatie van het ING Nederland Fonds!

17 maart 2018

Ing prijs ontvangst 10 maart 2018

ING Stelt dat zij als Nederlandse bank nauw is verbonden met de Nederlandse samenleving. Om de betrokkenheid bij Nederland te laten zien is in 2015 het ING Nederland fonds opgericht. Het fonds heeft als doel verenigingen en stichtingen vooruit te helpen die het initiatief nemen Nederland sterker te maken.

Het heeft in oktober 2017 wederom de campagne ‘Help Nederland vooruit’ gestart. Initiatieven, verenigingen en stichtingen die bijdragen aan de verbetering van de buurt en samenleving konden zich aanmelden. Het Nederland fonds doneert bedragen tussen de 1.000 en 5.000 euro. In aanmerking komen nederlandse verenigingen en stichtingen die zich lokaal inzetten om mensen vooruit te helpen, zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en geen winstoogmerk hebben. Uit de ±750 aanmeldingen zijn 250 goede doelen geselecteerd verdeeld over 50 regio’s. Per regio kon vervolgens op deze vijf verenigingen of stichtingen gestemd worden. Het aantal stemmen per deelnemer bepaalde de hoogte van de donatie. Hethuis dong mee naar een donatie in de regio Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Den Haag Noord en Leiden Zuid. Er werd landelijk bijna 60.000 keer gestemd. Op 10 maart zijn de donaties uitgereikt aan de deelnemers.

Hethuis eindigde met een gift van 2000 euro op de derde plaats achter Hospice Issoria (1) uit en e Voorburgse muziekvereniging Forum Hadriani (2). Hethuis is heel erg blij met deze donatie en wil naast het Ing Nederland fonds voor de donatie, ook alle stemmers, ouders, familieleden en vrienden héél hartelijk danken voor hun stem.

Ing prijs ontvangst 10 maart 2018 groep

Voor meer informatie over het ING Nederland fonds klik hier. https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/ingnederlandfonds/help-nederland-vooruit/index.html

SOK! Hethuis tekent samenwerkingsovereenkomst (SOK) met investeerder Amadeus Leidschendam Fonds BV!

15 december 2017

Vrijdag 15 december tekenden Ritsaert Ligtenstein van Amadeus, Paulus de Jager van ontwikkelaar Markenje en Migiel van Lier van stichting Hethuis een samenwerkingsovereenkomst. Markenje zal het gebouw, een woon- en werkplek voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking laten bouwen voor Amadeus. Hethuis zal het daarna van Amadeus gaan huren.

Hethuis tekenen SOK

De SOK zal zodra het pand gereed is worden vervangen door een huurcontract. Met de ondertekening van de SOK is ook de economische haalbaarheid van het project aangetoond en kan de procedure tot wijziging bestemmingsplan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Vrijdag werd dus een belangrijke stap gedaan op het pad naar realisatie van Hethuis. Ouders en hun kinderen kijken uit naar de opening van Hethuis begin 2019.

Hethuis SOK 15 dec 2017

Stichting Specsavers steunt Hethuis in 2018!

december 2017
Het winkelteam van Specsavers Leidschendam heeft Stichting Hethuis gekozen uit de top 3 van goede doelen.!
https://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl

Schermafbeelding 2017-12-11 om 09.02.15

Vanaf 1 januari 2018 gaat Specsavers Leidschendam (Rozemarijn 10 Leidsenhage) een jaar lang sparen voor Stichting Hethuis. Voor elke klant die een montuur of hoortoestel koopt, doneert de winkel een vast bedrag aan Stichting Specsavers Steunt. De spaarronde loopt tot en met 31 december 2018. In 2019 is de opbrengst voor Stichting Hethuis bekend. In de meeste Specsavers-winkels staan twee spaarpotten, één voor het lokale doel en één voor het landelijke doel, waar een klant per aankoop symbolisch een muntje in kan doen. De donaties oplopen tot een paar duizend euro.
Stichting Hethuis is met hulp van ouders, vrienden, bekenden en het winkelteam uitgekozen tot het goede doel van Specsavers Leidschendam.
Hethuis is hier enorm blij mee, Specsavers winkelteam en klanten in 2018 alvast enorm veel dank!

Gift van 3500 euro van Lionsclub Voorburg Prinses Marianne!

22 maart 2017

Hethuis Pauline Hillen en Suus ter Haar 22 mrt 2017

Woensdagavond 22 maart hield de Lionsclub Voorburg Prinses Marianne haar jaarlijkse modeshow. De show werd ook dit jaar weer georganiseerd in samenwerking met Marielle Mode aan de Koningin Julianalaan te Voorburg. De dames van de Lions waren tevens mannequin en de aanwezigen werden voor en na de show verwend met een hapje en een drankje. De avond was ook dit jaar weer een groot succes en bracht een gift van 3500 euro voor Hethuis.

Hethuis ontvangt cheque 22 mrt 2017