Toch Vleermuizen in het schoolgebouw

19 december 2016
Er blijken toch vleermuizen te zijn in het gebouw! Hierdoor is het nodig dat de gemeente een vrijstelling/ontheffing van de Flora- en Faunawet (FFW) aanvraagt bij het ministerie van Economische Zaken om het gebouw te kunnen slopen. De gemeente heeft nog niet meegemaakt dat de aanwezigheid van vleermuizen een sloop onmogelijk maakt. Er ontstaat natuurlijk wel enige vertraging door, de sloop staat nu gepland voor begin 3e kwartaal 2017. De gemeente vertelde ons dat de wijkagent extra alert is op de locatie, er is al een aantal keren geprobeerd het gebouw binnen te komen.

Ouder visiebijeenkomst met ASVZ groot succes

29 november 2016
Het is erg belangrijk dat men een goed beeld krijgt van wat het wonen straks in Hethuis, in een heterogeen samengestelde groep betekent en welke uitdagingen daar bij zijn. Goed dus om vooraf verwachtingen en mogelijkheden in evenwicht met elkaar te brengen en de ouders te helpen een helder beeld te vormen van de toekomst. Hethuis heeft ASVZ gevraagd te helpen in dit proces. Woensdag 29 november kwamen de ouders daarom bij elkaar in de Kruisheuvelkerk in Leidschendam.

hethuis-ouderbijeenkomst-29-11-2016-asvz-1

Petula Peters (manager wooninitiatieven), Sacha Dankers (medewerker opleidingen) en Janine Scheer (stagiaire, onderzoekt de processen bij de realisatie van een ouderinitiatief) leidden de eerste van een aantal van deze ouderbijeenkomsten. Het thema was; ‘Samen hebben bewoners, ouders, verwanten en ASVZ, elkaars verwachtingen en mogelijkheden in beeld’. Aan de hand van een spelvorm en stellingen en situaties uit de praktijk spraken ouders met elkaar. De avond was erg geslaagd, de ouders en ASVZ waren enthousiast.

hethuis-ouderbijenkomst-29-11-206-2

Sacha Dankers, Janine Scheer en Petula Peters

Hethuis benoemd als goed doel in het derde Goeden doelen krantje

26 oktober 2016

hethuis-goede-doelen-krantje-2016-klein

Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

Op 26 oktober bracht Lionsclub Voorburg Prinses Marianne in samenwerking met weekkrant Het Krantje de derde editie uit van de Goede Doelen Krant. Als losse inleg in Het Krantje, in een oplage van 49.000 exemplaren, huis-aan-huis bezorgd in heel Leidschendam-Voorburg. In de Goede Doelen Krant 2016 staat informatie over de zes goede doelen die Lionsclub Voorburg Prinses Marianne dit jaar ondersteunt, de overige clubprojecten, de landelijke dan wel mondiale Lionsprojecten en advertenties.
Stichting Hethuis is heel erg blij een van de goede doelen te zijn dit jaar, Lions Prinses Marianne veel dank!

ASVZ Best Presterende Werkgever 2016!

11 oktober 2016
(door Madelon Hofman-van der Laan, ASVZ)

Logo ASVZ

ASVZ, zorgaanbieder van Hethuis, is door Het National Business Succes Award (NBSA) Instituut benoemd tot best presterende werkgever in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. ASVZ heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke positionering en een uitstekende reputatie. ‘ASVZ weet zijn enorme betrokkenheid en knowhow te combineren met een innovatieve aanpak, waardoor het zeer hoog scoort op klanttevredenheid. Gedrevenheid, durf en visie, plus een sterke focus op de cliënt maken van deze organisatie een topper.’

ASVZ als Best Presterende Werkgever bij Arbeidsmarkt TV
Op 1 oktober is Wim Kos, voorzitter raad van bestuur, om 16.00 uur te zien in het TV programma Arbeidsmarkt TV op SBS6. Hij gaat het gesprek aan met presentator Arnold Vanderlyde (Europees kampioen en olympisch medaillewinnaar boksen) over waarom ASVZ deze award heeft verdiend.

wim-kos-in-gesprek-met-vanderlyde

ASVZ als Best Presterende Werkgever in Verstandelijk Gehandicaptenzorg
Als werkgever onderscheidt ASVZ zich volgens de Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut vooral door het gerichte aannamebeleid en de verantwoordelijkheid die het zijn medewerkets geeft. Dit resulteert onder meer in een zeer laag personeelsverloop en ziekteverzuim. ‘ASVZ is in alle opzichten een outperformer die zich realiseert dat mensen het daadwerkelijke kapitaal van de onderneming vertegenwoordigen’, aldus de jury. ‘Met overtuiging de Best Presterende Werkgever in deze branche.’

ASVZ scoort bij medewerkerstevredenheids- onderzoeken uitzonderlijk hoog op de onderdelen bevlogenheid en betrokkenheid: een rapportcijfer 9,1. ‘Dit is direct de grote kracht en het succes van deze bijzondere organisatie’, stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie. ‘Alles is gericht op de mens en de zorg die nodig is. Grote betrokkenheid van de ouders en verwanten. Veel ontwikkeling en vernieuwing. Daar waar het beter kan, wordt het beter. Dit alles mede dankzij een bestuur met hart voor wat er moet gebeuren, dat dicht op de eigen mensen staat. Dat staat voor heldere doelen, goede interne communicatie en volop ontwikkelmogelijkheden.’

Intrinsieke kracht
Zwaan: ‘Besturing betekent hier: mensen laten groeien door zelforganisatie. Hen zelf laten zoeken naar mogelijkheden en politisering van het werk voorkomen. Verantwoordelijkheid daar leggen waar het kan. Het resultaat is dat het bij ASVZ draait om de cliënt en dat medewerkers werken vanuit hun intrinsieke kracht.’ De jury ziet in ASVZ een vooruitstrevende organisatie. ‘Innovatie is er het sleutelwoord, want men is continu bezig zijn diensten te verbeteren en af te stemmen op de wensen van de klant.’

Het National Business Succes Award Instituut
Het NBSA instituut reikt ieder jaar per branche de prijs van best presterende werkgever uit. Op basis van desk research, bestaande publicaties en een uitgebreide vragenlijst, werd ASVZ door het NBSA Instituut genomineerd. ASVZ behoorde vervolgens tot de laatste vijf genomineerde organisaties. Onlangs vond het persoonlijke interview met de voorzitter van het NSBA Instituut en de voorzitter van de raad van bestuur van ASVZ, Wim Kos plaats. Hierna is ASVZ door de nominatiecommissie van het NBSA Instituut gekozen tot best presterende werkgever in haar branche.

asvz-best-presterende-werkgever-2016

Hethuisgenoten ochtend groot succes!

22 september 2016
Gezegend met prima weer hebben de ouders en hun kinderen zondagochtend 18 september hun eerste ‘Hethuisgenotenbijeenkomst’ gehouden in het theehuis van Villa Voorschot. Smullend van de daar ‘huisgebakken’ taarten maakten ouders nu ook persoonlijk kennis met de mede bewoners van hun kinderen. Ook waren de orthopedagogen en verschillende teamleiders van ASVZ aanwezig, ook voor hen was het belangrijk (en ook leuk) de bewoners bij elkaar te zien en te zien hoe men op elkaar reageerde. Het helemaal nieuw samenstellen van twee bewonersgroepen vraagt veel ervaring en een goede kijk op de groepsgenoten, de observaties van zondag zullen zeker helpen bij het definitief samenstellen van de twee groepen. Een tweetal ouders was helaas verhinderd, geen nood! we gaan dit zeker herhalen!!

hethuis-bijeenkomst-18-09-2016-3
hethuis-bijeenkomst-18-09-2016-1
hethuis-bijeenkomst-18-09-2016-2
hethuis-bijeenkomst-18-09-2016-6
hethuis-bijeenkomst-18-09-2016-4

Nieuwe secretaris

22 september 2016

We zijn blij dat Suus ter Haar heeft ingestemd toe te treden tot het bestuur van Hethuis in de functie van secretaris. Suus heeft al goed werk verricht in de
commissies zorg en dagactiviteiten, zo is de inventarisatie van de behoeften en voorkeuren van de bewoners wat hun dagactiviteiten betreft onlangs gereed gekomen. Hiermee is het voor Hethuis en ASVZ een stuk makkelijker om de dagactiviteiten op hen af te stemmen. Suus van harte welkom!

Groepssamenstelling bekend!

5 september 2016

hethuis-groepssamenstelling-5-9-2016-2

Hethuis krijgt straks twee groepen van elk 8 bewoners. Deze zijn heterogeen samengesteld, in elke groep dus bewoners met lichtere en zwaardere beperkingen. Elke groep heeft straks zijn eigen woonkamer. Het is voor de ouders belangrijk te weten met welke andere bewoners hun kind gaat wonen. Wat brengen bijvoorbeeld de beperkingen van de huisgenoten met zich mee en welk karakter krijgt de groep waarin zij zullen gaan wonen daardoor.

hethuis-groepssamenstelling-5-9-2016

Maandagavond 5 september lichten Mariska Eijsberg (orthopedagoge van zorgaanbieder ASVZ en Yolanda Rook (teamleider van ASVZ) in de Blauwe Tram te Leidschendam samenstelling van de twee groepen toe. De avond eindigde met een applaus van de ouders voor de deskundigheid waarmee zij door Mariska Eijsberg en Yolanda Rook zijn samengesteld en hun heldere toelichting daarop.

Bloemen voor John van Heukelingen
John nam maandagavond officieel afscheid als secretaris van de stichting. Het was voor hem steeds lastiger de functie te combineren met zijn werk. Het bestuur is hem dankbaar voor zijn inzet! Gelukkig blijft John nog wel actief in de ouder commissies Fondsenwerving en dagactiviteiten. John veel dank!

afscheid-jonn

‘Ouder en Kind’ dag op de Villa Voorschot
Ouders hebben inmiddels de nodige gelegenheden gehad om elkaar te ontmoeten. Ze deden dat echter steeds zonder hun kinderen. Nu is daartoe de eerste gelegenheid! Zondagochtend 18 september komen de ouders tezamen met hun kinderen bijeen op een eerste ‘Ouder en kind’ ochtend in het theehuis van Villa Voorschot. Hethuis is erg vereerd dat we op die locatie bijeen mogen komen. ‘Heel Villa Voorschot bakt’; twee bakken Brownies met chocoladetopping, twee appel-noot taarten, twee appeltaarten én 2 zachte kwarktaarten voor de lastige eters!

tuin-theeschenkerij

Hethuis goed doel Lionsclub Voorburg Prinses Marianne!

24 juni 2016
De leden van Lionsclub Voorburg Prinses Marianne hebben begin deze maand een aantal goede doelen voor het komende jaar benoemd. Hethuis is zeer blij er daar één van te zijn. De bijdrage zal worden gedaan voor aanleg van de til-infrastructuur en inrichting van de tuin.

Het Krantje 22 juni 2016 Lions-Marianne

Statutenwijziging

6 juni 2016

Hethuis stutenwijziging 2016-1 small

Op 2 juni zijn de statuten van stichting Hethuis (uit 2004) aangepast. De akte passeerde bij notaris Dom te Voorburg. Hethuis is zeer dankbaar voor zijn bijdrage. De verwachting is dat de statuten in de toekomst nogmaals zullen worden aangepast zodra er besloten is of en hoe een Raad van Toezicht en een Raad van Vertegenwoordigers toe te voegen. De ouders zullen zich hier, vertegenwoordigd in de commissie ‘Organisatie’, samen met het bestuur over buigen.
Op de pagina Contact van deze site is de wijziging in zijn geheel te downloaden.

Algemene ouderbijeenkomst, toelichting op het gebouw, nieuwe planning

23 mei 2016

Hethuis 5-7e obt klein
Hethuis 2-7e obt klein


De ouders van Hethuis kwamen woensdag 18 mei weer bijeen in een 7e algemene ouderbijeenkomst. De bijeenkomst was wederom in de Kruisheuvelkerk, pal naast de locatie waar hun kinderen na de zomer van 2017 hopen te gaan wonen en werken. Paulus de Jager, architect Markenje en ontwikkelaar van het concept van het gebouw lichtte zijn ontwerp toe. Hethuis zal binnenkort ook een informatie avond organiseren voor de buurt, waarop Paulus de jager nogmaals het ontwerp zal toelichten.

Nagenoeg alle ouders waren aanwezig. Naast het ontwerp van het gebouw kwam ook de planning ter sprake. De planning, die de gemeente ons 10 mei overhandigde, blijkt met een drietal maanden te zijn uitgelopen. Voor de voor de belangrijkste stappen worden de volgende data benoemd; ±22 november 2016; sloop en sanering huidig bebouwing gereed, aanvang bouw (bij het meest optimistische scenario) vanaf begin april 2017. Bouwtijd is waarschijnlijk een halfjaar.