Premier Rutte bezoekt Villa Voorschot

3 februari 2016

Mark Rutte bracht woensdag 3 februari een informeel werkbezoek aan Villa Voorschot. In 2015 heeft hij op het congres van zijn partij stichting Voorschot benoemd als een voorbeeld van waartoe de samenwerking van burgers en overheid in staat is. Op het verzoek daar ook zelf te komen kijken ging hij woensdag in. Het bestuur van de stichting, wethouder Inge Nieuwenhuizen van de gemeente Voorschoten, Peter Mertens directielid van ASVZ en Gerda van den Berg directeur van de Sleutels leiden hem rond en spraken met hem. Naast informatie over Villa Voorschot was er ook nog even tijd om het ‘Passend Toewijzen’ aan te stippen waarmee woningbouwcorporaties, de beste partner van een ouderinitiatief, te maken hebben sinds 1 januari en die weer nieuwe obstakels opwerpt voor het realiseren van een ouderinitiatief. De premier beloofde hierover met zijn collega’s te spreken.

Mark Rutte op Villa Voorschot

foto Alex Oostermeijer

Mark Rutte plaatste het volgende op zijn facebook pagina;

Kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van naar hun beperkingen. Daar draait het om in Villa Voorschot waar ik vandaag op bezoek was. Villa Voorschot is een particulier initiatief van de ouders van 16 jongvolwassenen met voornamelijk autisme. Centraal hier staat ieders persoonlijke behoefte en op basis daarvan wordt gekeken wat voor begeleiding nodig is. Tegelijkertijd wordt het hier erg belangrijk gevonden dat deze jongeren een rol blijven vervullen in onze maatschappij. Door bijvoorbeeld het ophalen van oud papier in deze wijk of het schoonmaken van een nabijgelegen sportkantine. Een mooi voorbeeld van de kleinschalige zorg waar we in Nederland naartoe willen en tegelijkertijd een prachtig project dat vanuit de samenleving tot stand is gekomen. – MinPres

Meer ook op de site van de Leidsche Courant; http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27782461.ece/Bezoek-aan-Villa-Voorschot-Premier-versoepel-de-regels_?lref=SL_2

Al het goede in 2016

31 december 2015
Hethuis wenst jullie allen een fijne jaarwisseling en al het goede voor 2016!

Hethuis goed 2016-01

Hethuis in Voorburgse Courant/Leidschendammer

24 december 2015

Hethuis Voorburgse Courant 24 december

Helga Boudestein, verslaggever van de Voorburgse Courant/Leidschendammer schreef een leuk artikel over Hethuis in de Kersteditie van de krant. Hethuis is blij met de aandacht die het krijgt. Het is erg belangrijk dat men van ons weet en positief kijkt naar de realisatie straks in de wijk de Heuvel. Zodra het voorstel van architect Markenje verder gereed is zal Hethuis een derde (er was al een inloopavond en een ontmoeting met de Verenigingen van Eigenaren) dit tonen aan de wijk. We verwachten dit eind januari te zullen doen.

Hethuis Voorburgse Courant dec 2015

Ruim tien jaar na de oprichting van stichting Hethuis komt de droom van een aantal ouders van jongvolwassenen met één of meer beperkingen dan toch nog uit. Als alles volgens plan loopt, opent 2017 aan de Dobbelaan 10 een wonen werkvoorziening voor deze jongeren.
Hethuis gaat onderdak bieden aan 18 bewoners. “De schaalvergroting was nodig om 24/7 zorg te kunnen bieden”, legt Migiel van Lier uit. Het is de opzet om ook dagactiviteiten aan te gaan bieden en een deel open te stellen voor de buurt. Bijvoorbeeld door middel van een theeschenkerij. “We willen absoluut niet concurreren met de bestaande horeca. De schenkerij moet mensen de blokkade ontnemen om bij ons naar binnen te stappen.”
Klik op het linkje hieronder om het helemaal te lezen

Hethuis Voorburgse-Leidschendammer 24 dec 2015

Met penningmeester is bestuur Hethuis compleet!

16 december 2015
Het Hethuis is blij dat zij Alfred Levi bereid heeft gevonden toe te treden tot het stichtingsbestuur. Alfred zal de functie van penningmeester gaan vervullen. Hiermee is het bestuur conform de statuten voltallig. Nu Alfred de functie van penningmeester op zich heeft genomen hoeft John van Heukelingen nu geen dubbelfunctie meer te vervullen.

Alfred Levi

Alfred Levi werkt bij Ahold als Senior Vice President Marketing & Media. Voor zijn overstap naar Albert Heijn was Levi 12,5 jaar als mede-oprichter en managing partner verbonden aan 3MO. De komende periode zal de functie van penningmeester belangrijker worden. De gesprekken met de investeerder over huursom en voorwaarden zullen de komende periode gevoerd gaan worden. Alfred komt als geroepen! Alfred is vader van een drieling, waarvan de oudste zoon Henri (1995) een ernstige meervoudige beperking heeft. Hij woont in Wassenaar en is getrouwd met Inge Zweerts de Jong.

Het college van B&W heeft ingestemd met de ‘Ruimtelijke visie De Heuvel’ en het ‘Ruimtelijk kader Dobbelaan 10’!

19 november 2015

locatie hethuis 1-500 groot-01

Hethuis is enorm blij met de instemming door het college van B&W van Leidschendam-Voorburg met de ‘Ruimtelijke visie De Heuvel’ en het ‘Ruimtelijk kader Dobbelaan 10’. De verwachting is dat de gemeenteraad zich er half december over uit spreekt.

Ruimte voor jongeren met een beperking
Eén van de ontwikkelingen in de wijk is de bouw van een kleinschalige woon- en werkvoorziening voor jongeren met een verstandelijke en nog een beperking. Deze moet komen op de plaats van de oude kleuterschool en gymzaal op Dobbelaan 10. De woon- en werkvoorziening is een initiatief van de ouders van de kinderen. De gemeente heeft een ruimtelijk kader opgesteld. Deze bevat de randvoorwaarden waaraan het gebouw moet voldoen en is nodig voor de bestemmingsplanwijziging.
Vruchtbare samenwerking

Schermafbeelding 2015-11-22 om 11.24.22

Migiel van Lier (Stichting Hethuis): “Wij kijken erg uit naar het verwezenlijken van ons ideaal op Dobbelaan 10. Naast wonen zullen we ook dagactiviteiten aanbieden. Hethuis is de gemeente zeer dankbaar voor haar onontbeerlijke ondersteuning en inzet bij ons project. De positieve reacties die we van omwonenden, verenigingen van eigenaren en buurtorganisaties hebben gekregen, zijn voor Hethuis heel belangrijk. We zien allerlei mogelijkheden en kansen tot een vruchtbare samenwerking met de buurt. Die samenwerking is echt één van de voorwaarden voor het slagen van Hethuis.”

Meer op de site vande gemeente;
Nieuwsflits-van-19-november-2015

Hieronder de link naar het document;

Ruimtelijke visie De Heuvel.

Drie visiebijeenkomsten in twee weken!


23 oktober2015

De derde groep ouders van Hethuis kwam 7, 12 en 16 oktober bijeen om met elkaar te praten over hun kinderen en de toekomstige zorg van hen in Hethuis.
Dat vroeg van de ouders heel wat geregel met de oppas voor hun kinderen, gelukkig konden van alle kinderen ouders aanwezig zijn.

groep 3 tweede visie 12 okt 2015
2e visie groep 3 12 okt 2015


De visiebijeenkomsten geven de ouders een goede gelegenheid meer over elkaar en de wederzijdse kinderen te weten te komen.
Tijdens de bijeenkomst werd er geopperd om voortaan van huisgenoten te spreken, Hethuis vindt dit wel een goede benaming, dus bij deze!

groep 3 tweede visie 12 okt 2015

Ineke Bresser leidde de eerste twee bijeenkomsten, op de derde bijeenkomst werd de samenvatting van de gesprekken getoond in een powerpoint presentatie.
Daarin waren ook de resultaten van de bijeenkomsten van de eerder dit jaar gehouden bijeenkomsten verwerkt.
Uit de bijeenkomsten kwamen ook veel vragen aan zorgaanbieder ASVZ. Voor de eerst volgende ouderbijeenkomst (waarschijnlijk richting eind november) zal daarom ASVZ worden uitgenodigd.

groep 3 derde visie 16 okt 2015

De ouders van Hethuis op bezoek bij Villa Voorschot

19 augustus 2015

Hethuis ouderbijeenkomst 19 augustus

Een lang gekoesterde wens van de ouders van Hethuis ging woensdagavond 19 augustus in vervulling. Zo’n 27 ouders bezochten de Villa Voorschot van stichting Voorschot. De Villa is sinds 1 april van dit jaar open. De bewoners zijn inmiddels goed ingeburgerd en daarmee was er nu de mogelijkheid de ouders van Hethuis te laten zien wat Hethuis ook hoopt te realiseren in De Heuvel. Hiermee werd de toekomst wat concreter. Hethuis zal natuurlijk een ander gebouw realiseren dan de Villa maar qua concept zal veel gelijk zijn. Pauline Hillen voorzitter van stichting Voorschot en bestuurslid van Hethuis heette ons welkom. Daarna hebben de ouders in twee groepen de Villa bekeken. Aansluitend vertelde de teamleider van de dagactiviteiten in de Villa, het één en ander over ASVZ en de inrichting van de dagactiviteiten in de Villa. Om de bewoners niet te zeer te storen was de duur van bijeenkomst kort gehouden. Hethuis zal snel een volgende bijeenkomst organiseren met zorgaanbieder ASVZ.

Gemeenteraad akkoord met verkoop grond!

23 juli 2015
1 juli heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg besloten de begrotingswijzing vast te stellen waarmee de verkoop van de grond ten bate van Hethuis mogelijk wordt. In het voorstel dat het college aan de raad stuurde wordt o.a dit vermeld; “Belangrijk is dat kwetsbare groepen in onze gemeente de zorg krijgen die zij verdienen. Stichting Hethuis heeft het initiatief om een ‘begeleid wonen’ voorziening met een dagbestedingsruimte voor verstandelijk gehandicapten te realiseren. Het college acht dit initiatief als wenselijk en gaat daarom een samenwerkingsovereenkomst aan. De gemeenteraad wordt gevraagd om een budget beschikbaar te stellen.”
Hethuis is enorm blij dat ook de raad ons project ondersteunt! Een volgende stap in het traject is nu het vaststellen van een ruimtelijk kader voor het gebied.

Nieuw bestuurslid Hethuis!

23 juli 2015
Het bestuur van Hethuis is deze week uitgebreid met een lid. Hethuis is erg blij dat Hein Baartmans er in toestemde om toe te treden tot het bestuur. Meer over Hein op de pagina organisatie onder het kopje ‘Bestuur’.

Hein Baartmans

Hiermee komt het bestuur op 4 personen. We willen het bestuur nog éénmaal uitbreiden uit de oudergeleding, de voorkeur gaat daar bij uit naar een vrouw. De functie van penningmeester is daarbij vacant.