Nieuwsbrief 1 van 2015 gereed!

11 juli 2015
Niet iedereen heeft de website van Hethuis al gevonden. Daarom maken we ook een nieuwsbrief die we per mail kunnen versturen.
Natuurlijk zetten we deze ook op de site, hij is hier te downloaden Hethuis Nieuwsbrief 2015-1 en ook onderaan deze pagina net zoals de voorafgaande nieuwsbrieven.
Deel hem met vrienden en geïnteresseerden!

Hethuis Nieuwsbrief 2015-1 omslag

Woonplek voor jongeren met verstandelijke beperking

Het Krantje, 1 juli 2015

Belangrijk is dat kwetsbare groepen in onze gemeente de zorg krijgen die zij verdienen. De gemeente is daarom blij met het initiatief om een voorziening voor beschermd wonen met ruimten voor dagactiviteiten voor 18 jongvolwassen met een verstandelijke beperking te realiseren in de wijk De Heuvel aan de Dobbelaan 10 in Leidschendam.

Wethouder Saskia Bruines (ruimtelijke ontwikkeling) ondertekende samen met de initiatiefnemers onlangs de samenwerkings overeenkomst voor Hethuis. Wethouder Saskia Bruines: “Wij zijn als gemeente erg enthousiast over dit ouderinitiatief. Het is goed als er een plek is waar deze jongvolwassen zich thuis voelen en een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Waar werk en wonen. begeleiding en verzorging samenkomen. Daarom werken wij hier graag aan mee.”  Stichting Hethuis is een initiatief van ouders van jongvolwassenen met één of meer beperkingen.

Jongvolwassenen die afhankelijk zijn van de zorg en ondersteuning van anderen. Samen met de gemeente, de belegger en toekomstig eigenaar, de ontwikkelaar en de zorgaanbieder wil Stichting Hethuis als toekomstig exploitant een plek realiseren waar hun kinderen kunnen wonen en werken en op een zo zinvol mogelijke manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Stichting Hethuis zoekt hierbij heel graag ook samenwerking op met de wijkorganisaties en -bewoners. Om de vestiging van een ‘beschermd wonen’ voorziening met dagbesteding mogelijk te maken zal de gemeente eerst een ruimtelijk kader opstellen. Deze wordt vastgesteld door de raad.

Hethuis - Het krantje 1 juli 2015

Hethuis ondertekende de samenwerkingsovereenkomst!

18 juni 2015

Ondertekening samenwerkingsovk-bordessite

Donderdag 18 juni tekende Hethuis met de gemeente Leidschendam-Voorburg, investeerder Arcade Capital BV, architect Markenje BV en zorgaanbieder ASVZ een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst maakt vervolgstappen mogelijk zoals aankoop van de grond door Arcade en het aanpassen van het bestaande bestemmingsplan. Deze overeenkomst gaat hiermee dus verder dan de voorgaande intentieovereenkomst die eerder werd getekend en door de samenwerkingsovereenkomst wordt vervangen. Hethuis is natuurlijk enorm blij deze stap te hebben kunnen zetten en is de gemeente hier erg dankbaar voor.

bestuur Hethuis ondertekend-site

Alle partijen ondertekenden de overeenkomst met wethouder Saskia Bruines (D66) van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Hethuis zal nu met de investeerder en architect een vervolg overeenkomst opstellen waarin zaken rondom de realisatie worden vastgelegd. Zaken zoals de hoogte van de huur, de kwaliteit van het gebouw, het onderhoud – nu en later – maken daar onderdeel van uit. In een later stadium zal er ook met zorgaanbieder ASVZ een overeenkomt worden gesloten over de zorg.

Gemeente, ASVZ, Arcade en Markenje-site

Hethuis sprak al met de organisaties in de wijk, zoals Woej, Sport en Welzijn, het groenteam en de Magrietschool.
Het is voor Hethuis heel belangrijk dat ook de omwonenden betrokken raken bij het project en het daarbij hopelijk ook omarmen.
Op de onlangs gehouden inloopavond voor de wijk, waarop Hethuis zich ook presenteerde, kwamen veel positieve reacties uit de wijk op het project. Binnenkort hoopt Hethuis ook te spreken met de Verenigingen van eigenaren in de wijk.

Weth. Bruines en Marc George-site

Eerste ronde visiebijeenkomsten Hethuis succes!

4 juni 2015

Hethuis 2e visie-03 juni 2015-1


De ouders van hethuis hebben verdeeld in twee groepen, elk twee avonden gesproken over de visie op de zorg en toekomst van hun kind in Hethuis.

Ineke Bresser-Hillen was hierbij de gastvrouw en begeleidde alle avonden tot grote tevredenheid.

Hethuis 2e visie-03 juni 2015-3

Deze vier avonden zijn natuurlijk niet toereikend en de ouders zullen daarom, op basis van thema’s verder met elkaar spreken over hun visie en toekomst verwachtingen. Uiteraard zal er ook met zorgaanbieder ASVZ gesproken worden over de zorg.

Hethuis 2e visie-03 juni 2015-2


Vermoedelijk 23 juni zullen de twee groepen echter eerst, in een gezamenlijke bijeenkomst in de Kruisheuvelkerk te Leidschendam, hun ervaringen delen.

Lintje voor secretaris John van Heukelingen

4 juni 2015

John van Heukelingen heeft zaterdag 30 mei op een zonovergoten middag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen van de loco-burgemeester van Leidschendam.  Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

lid orde on

Van 1989 tot 2011 was John bestuurslid bij de Rubinstein-Taybi Syndroom (RTS) stichting. Rubinstein-Taybi syndroom is een aandoening waarbij kinderen een verstandelijke handicap hebben en er bijzonder uitzien.

Hij heeft voor de vereniging 20 jaar de landelijke  2 maandelijkse Nieuwsbrief verzorgd. Hij was jarenlang de motor achter de organisatie van de patiënten dag (2 x per jaar). In 2011 bestond de RTS stichting 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd het derde meerdaagse internationale congres gehouden waar vele honderden mensen uit binnen en buitenland, uit vrijwel alle werelddelen, aanwezig waren. Hij was de organisator, de motor, duwer en trekker.

John lintje

Nadat hij een nieuwe diagnose voor zijn dochter heeft gekregen, heeft hij in 2009 de Pitt Hopkins syndroom (PTHS) Stichting opgericht. Van 2009 tot nu (2015) is hij voorzitter geweest van deze stichting. Hij heeft door enorm veel inzet en betrokkenheid deze patiëntenvereniging op de kaart gezet.

Door hem is een solide stichting opgezet met nu ruim 150 leden / gezinnen, die zich bezig houd met lotgenotencontact en informatievoorziening. Een website is gelanceerd, er zijn informatiefilms gemaakt over het Pitt Hopkins syndroom, internationaal is er een vragenlijst gemaakt met vragen over kenmerken van het PTHS t.b.v. een wiki over het syndroom.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de site van de Pitt-Hopkins stichting

Het college van burgemeester en wethouders positief over samenwerkingsovereenkomst met Hethuis!

2 juni 2015

Dinsdag 19 mei besloot het college van B&W van Leidschendam-Voorburg een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de woon- werkplek ‘Hethuis’.

Logo L-V

Hethuis is heel blij dat deze stap is gezet. In april 2014 was hiertoe al een intentieovereenkomst getekend. De samenwerkingsovereenkomst vervangt deze intentieovereenkomst en brengt Hethuis weer dichterbij de realisatie van haar ideaal, een woon- werkplek voor 16-18 jongvolwassenen met een verstandelijke en mogelijk nog een beperking.

Lionsclub Voorburg brengt het enorme bedrag van 9.500 euro bijeen voor stichting Hethuis!

29 mei 2015
Vrijdagavond 20 mei hield de Lionsclub Voorburg haar 28ste jaarconcert. Het concert werd gegeven door het trio Malando en zangeres Laura Fygi in de Oude Kerk in Voorburg. Een goede sfeer was hiermee verzekerd! Het concert werd druk bezocht, er werden ruim 400 kaarten verkocht. Het schitterend bedrag van 9.500 euro komt dit jaar ten goede aan Stichting Hethuis.

Hethuis ontving de gift uit handen van Jeroen Granneman, de president van de Lions. Hethuis is enorm blij met deze gift. Hethuis was bovendien zeer verrast door het grote bedrag dat door de inspanningen van de Lions is bijeengebracht.

Hethuis Lions cheque small


Naast de gift is ook de aandacht en sympathie voor Hethuis, die hieruit blijkt, van groot belang voor een project als het onze. Bij de realisatie van een project als dit is het onontbeerlijk dat er brede steun voor is.
Hethuis voelt zich met de forse gift én de aandacht zeer gesteund. Lions, bezoekers en adverteerders heel veel dank, ook namens de toekomstige bewoners van Hethuis!

Klik hier om te kijken op de site van de Lionsclub Voorburg, dit weekend plaatsen zij meer foto’s van het concert

Hethuis Lionsconcert 2015-1


Stichting Hethuis op inloopavond ‘De Heuvel’; de reacties zijn erg positief!

25 mei 2015

Inloop de heuvel-3-20.05.15small

Op woensdagavond 20 mei hield de gemeente in aanwezigheid van wethouder Saskia Bruines een inloopavond in de Kruisheuvelkerk te Leidschendam. Aanleiding was een presentatie over het ontwikkelingsbeeld voor de wijk ‘De Heuvel’.

Hethuis en architect Markenje presenteerden zich tevens aan de wijk. Beiden hadden een groot A0 paneel waarop zij informeerden over hun plannen. Hethuis o.a. over de locatie, het soort bewoners en het vermoedelijke tijdspad.

Hethuis A0 inloop

Markenje liet 3D studies zien van het gebouw. Hethuis is erg blij dat hier nu een goede gelegenheid toe was. Er was die avond veel belangstelling vanuit de wijk en de reacties waren erg positief. Bezoekers konden ook reacties achterlaten op de formulieren die de gemeente daarvoor beschikbaar had gesteld. Hethuis sprak naast buurtbewoners ook een aantal organisaties waarmee Hethuis hoopt te gaan samenwerken.

Inloop de heuvel-4 20.05.15small

Ouders steeds creatiever als het gaat om zorg voor kind

21 april 2015
Hethuis Artikel AD Vervoer

Klik hier voor het hele artikel

Het AD/Haagse Courant plaatste een mooi artikel over de problemen van het vervoer naar dagbesteding. Secretaris van Hethuis, John van Heukelingen, verteld over zijn pogingen het probleem voor zijn dochter op te lossen. Veel ouders zullen zijn probleem herkennen. Voor ouders uit de omgeving van Leidschendam-Voorburg is de komst van Hethuis begin 2017 mogelijk een goede oplossing! Hethuis zal 24 plaatsen hebben voor dagopvang, van beleven tot aan het werk in de buitenruimte!