Visiebijeenkomsten Hethuis gestart!

19 april 2015
Op 8 april kwam de eerste groep ouders van Hethuis bijeen voor de eerste visiebijeenkomst. Op 15 april volgde de tweede groep. De bijeenkomsten waren zeer plezierig, informatief en inspirerend! Het merendeel van de ouders kon gelukkig aanwezig zijn.

Hethuis 1e visiebijeenkomst gr 1


Er zullen per groep twee bijeenkomsten gehouden en als afsluiting één gemeenschappelijke waarin de groepen elkaars visie zullen delen. Ineke Hillen zal alle vijf de bijeenkomsten begeleiden.

De ouders zetten hiermee de volgende stap naar het vormen van een gelijke verwachting en visie over wonen en werken in Hethuis. De gezamenlijke visie op zorg die zo gevormd wordt kan vervolgens worden gedeeld met zorgaanbieder ASVZ.

Hethuis groep 2 visiebijeen. 15.04.2015


‘Beschrijf de optimale dag van je kind’ was het openingsthema. Alle ouders beschreven deze om de beurt en daarmee ook hun kind aan de andere ouders.

Onderwerpen die in de volgende bijeenkomsten aan de orde zullen komen zijn:
– Motivatie (waarom kies je voor Hethuis)
– Wat verwacht je van de zorg
– Algemene waarden
– Wat mag en wat moet
– Vaststellen gezamenlijke visie

Hethuis en Markenje

7 maart 2015
Hethuis kan sneller gebouwd met een nieuw concept van Markenje architecten. Mede hierom heeft de vastgoed investeerder Markenje verkozen boven HFB architecten.

Markenje-woningen worden gebouwd van houtskeletbouwelementen uit bossen met ecologisch verantwoord bosbeheer. Ze worden geprefabriceerd in een fabriek, waardoor de kwaliteit hoog en constant is en ze in korte tijd neergezet kunnen worden. Markenje gaat uit van een energieneutrale exploitatie. De gekozen methoden maken het mogelijk dat door opwekking van warmte en warmtapwater vanuit de bodem wordt gecombineerd met een koelsysteem dat in de zomer verkoeling biedt. Dit geeft voor de bewoners een enorme meerwaarde in het wooncomfort.

Impressie interieur Markenje72dpi

Een impressie van indeling van de begane grond

Hethuis weer in het Algemeen Dagblad!

7 maart 2015
Zaterdag verscheen er weer een artikel in de Haagse Courant editie van het Algemeen Dagblad over Hethuis en Voorschot.
Het is een dubbel interview met Hethuis, Migiel van Lier en Voorschot, Pauline Hillen.

Hethuis-Sanne artikel AD 72dpi

De tekst is in de afbeelding waarschijnlijk minder goed te lezen, klik daarom op de link hieronder voor de tekst in pdf.
Tekst artikel AD 7 maart

Artikel Julian-Voorschot 72dpi


Jaarconcert 2015 van de Lions Voorburg voor Hethuis!!

februari 2015
Hethuis is enorm blij dat de Lions club Voorburg stichting Hethuis heeft gekozen als goed doel voor hun 28ste Lions Voorburg Jaarconcert 2015.

Laura Fygi en Malando Trio

Het concert zal worden gehouden op vrijdag 29 mei 2015 in de Oude Kerk aan de Herenstraat te Voorburg, aanvang 20:00 uur. Het concert wordt gegeven door zangeres Laura Fygi met het trio Malando. De toegangsprijs bedraagt € 25,–.

Kaarten zijn o.a. verkrijgbaar via de site van de lions;
Lions club Voorburg

De nieuwe folder is gereed!

januari 2015
Naast de nieuwsbrief die periodiek digitaal verstuurd wordt is er nu ook een gedrukte folder.
Hethuis voert veel gesprekken, nu is er ook de mogelijkheid om aan het eind daarvan iets meer achter te laten dan een visitekaartje!
We verwachten dit jaar nog een folder uit te brengen. Zodra bekend is welke bewoners er in Hethuis komen wonen zullen we hen, als zij daar mee akkoord gaan, in de folder voorstellen. Mogelijk kunnen we dan ook wat meer laten zien van de bouwplannen.

Hethuis folder 2015

De folder is vooral informatief bedoelt maar er staan ook wat mogelijkheden tot ondersteuning in.
Klik op de afbeelding voor een grotere beeld

Hethuis folder 2015-1-01-01
Hethuis folder 2015-1-02-02

Selectieprocedure bewoners gestart!

Januari 2015
Hethuis heeft ASVZ vorig jaar november gevraagd te starten met de selectiegesprekken met de ouders die belangstelling hebben voor een woon- en werkplek in Hethuis. Inmiddels zijn deze dan ook gaande en veel ouders zijn al door ASVZ bezocht. Hethuis heeft in eerdere gesprekken met de ouders ook al gekeken of de aanmeldingen daarvoor voldoende passend waren. We verwachten nu dat we de ouders in februari kunnen vertellen of ASVZ dit ook zo ziet voor alle aangemelde bewoners. Na deze terugkoppeling naar de ouders zullen we dan starten met de visiebijeenkomsten. De bedoeling van deze bijeenkomsten is om tot een gelijke visie komen wat betreft de zorg voor de kinderen en de wederzijdse verwachtingen van wonen in Hethuis. Naast het vormen en afstemmen van visie zijn deze bijeenkomsten natuurlijk ook dé manier om elkaar beter te leren kennen en meer over elkaars kinderen te horen.

Al het goede voor 2015!

December 2014
Hethuis wil alle ouders, familie en vrienden en hun dierbaren al het goede wensen voor het komende jaar! Een jaar waarin we verder zullen werken aan de realisatie van onze droom; een thuis voor onze kinderen.

Hethuis Gelukkig nieuwjaar-2014-01

Hethuis heel dankbaar voor giften!

December 2014

Hethuis gift Elly Kouwenberg

Hethuis is ontzettend blij met de ondersteuning die zij in 2014 heeft ontvangen. Het project is hiermee enorm geholpen. Het feit dat er familie en vrienden om ons heen zijn die Hethuis zo omarmen is een extra ondersteuning voor ons.

4e ouderbijeenkomst vlak naast de lokatie!

19 november 2014

Kruisheuvelkerk voorkant

De 4de ouderbijeenkomst van Hethuis is 19 november gehouden in de Kruisheuvelkerk die direct naast de toekomstige locatie van Hethuis ligt.
In deze bijeenkomst stelden de orthopedagoog en teamleider van zorgaanbieder ASVZ zich voor, zij zullen in januari beginnen met de selectieprocedure van de toekomstige bewoners van Hethuis. Nico van den Berg, de manager Wooninitiatieven van ASVZ, gaf een heldere powerpoint presentatie over ASVZ.
Hethuis vond de locatie erg prettig, volgende bijeenkomsten zullen zo mogelijk ook zeker weer in de Kruisheuvelkerk worden gehouden.