Bestuursuitbreiding!

September 2014

Het bestuur is blij dat zij John van Heukelingen recent bereid heeft gevonden deel uit te maken van het bestuur. John is 60 jaar, getrouwd met Magritha en samen hebben ze 2 dochters, Manon (27 jaar Pitt Hopkins Syndroom) en Mirthe (18 jaar).

Architect voor Hethuis gekozen

Juli/augustus2014
Westvast heeft de architectencombinatie HFB/Kokon uit Rotterdam gevraagd om op basis van het Programma van Eisen (PVE) van Hethuis een voorlopig ontwerp van het gebouw te tekenen.

Voorlopig ontwerp
Dit voorlopige ontwerp is nu nog vooral een schets van hoe de diverse vertrekken kunnen worden gegroepeerd en geven inzicht in het benodigde bouwoppervlak. Hiermee kan de taxatie verder worden afgemaakt. Het is inmiddels wel duidelijk dat het gebouw uiteindelijk anders van vorm zal zijn dan hieronder wordt getoond. Het uitgangspunt dat wonen en werken gescheiden moeten kunnen worden is goed zichtbaar.

L:74327432-Tekenwerk7432-Actueel7432_VO-04.pdf

De Heuvel heeft een bijzonder karakter, het Rijk heeft de wijk in 2011 opgenomen in de lijst met 30 wederopbouwgebieden die van nationaal cultuur historisch belang zijn. Daarom zullen er aan nieuwbouw extra eisen worden gesteld. HFB zal samen met het stedenbouwkundig bureau van de gemeente (De Nijl Architecten) een nieuw ontwerp tekenen dat daarna aan Hethuis en ASVZ zal worden voorgelegd. Begin november is er dan weer overleg met de gemeente.

Grondprijs betaalbaar voor Hethuis!!

Juli 2014
Hethuis weer een stap verder!
De bouwgrond is ook bij een marktconforme grondprijs betaalbaar voor de investeerder in Hethuis. Hiermee is de realisatie van een woon- en werkplek voor 16 jongvolwassenen weer een grote stap dichterbij gekomen! De ouders waren héél erg gelukkig met dit goede nieuws!

3e ouderbijeenkomst

In drie groepen praten over onze visie
op de zorg in Hethuis

3e ouderbijeenkomst-1


De derde ouderbijeenkomst die onlangs wederom werd gehouden in de Blauwe Tram in Leidschendam ging daarom vooral ook over de stappen die er nu gezet kunnen worden. Zo zal er nu begonnen worden met de tekening van een voorlopig ontwerp, en kan ASVZ beginnen met de selectie van de bewoners. Het is erg fijn dat we nu in dat stadium zijn gekomen. Het geeft de ouders zekerheid en zal zorgen voor nog meer betrokkenheid.

Hethuis is inmiddels ook gesprekken begonnen met de maatschappelijk organisaties die werkzaam zijn in de Heuvel. Hethuis ziet veel kansen en mogelijkheden en samenwerken is daar heel belangrijk bij. Dit onderschrijven ook de maatschappelijke organisaties, na de zomervakantie spreken we hierover verder.
Hethuis hoopt binnenkort weer een nieuwsbrief online te kunnen zetten, hou de site dus in de gaten!

2e Ouderbijeenkomst was fijn, goed en warm

19 mei 2014
Maandagavond 19 mei zijn de ouders van Hethuis bijeengekomen in ‘De Blauwe Tram’ te Leidschendam.
Nagenoeg alle ouders waren aanwezig. Net als op de eerdere bijeenkomst was de sfeer ontzettend plezierig. Als eerste is de stand van zaken rondom de taxatie van de locatie besproken. Wat zijn de waarschijnlijke vervolgstappen zoals afspraken over prijs en voorwaarden van de aankoop. Daarna was er gelegenheid voor de nieuw aangehaakte ouders om zich voorstellen en iets over hun kind vertellen.
Er is kort stil gestaan bij de brief van het bestuur over Financiën en organisatie. Deze zal in een volgende bijeenkomst zeker nog aan de orde komen.
Vriend van Hethuis en architect Jan Overeem had voor de ouders enkele schetsjes gemaakt met mogelijke groeperingen van de diverse ruimten. Dit maakt het voor de ouders een stuk makkelijker mee te denken over het gebouw en de eisen die we daar aan stellen.

Hethuis gelijkvloers small
Hethuis Plattegrond BG small
Hethuis plattegrond etage small

Bouwen in één bouwlaag of twee?

Na de Pauze konden de ouders aan de hand van vragen en stelling hier een actief begin mee maken.
Het was een ontzettend geslaagde avond!

Voorland van Hethuis; Voorschot slaat eerste paal!

8 mei 2014
Donderdagmiddag 8 mei sloeg Stichting Voorschot voor haar Villa Voorschot de eerste paal. Het was een enorm feest ondanks dat het weer niet meewerkte. Gelukkig kon nog net iedereen schuilen in de tent van de Sleutels voor de regenbuien die vielen.

Voorschot 8 mei tent

Er werd gespeecht en een drankje gedronken. Denise Bodijn sloeg de eerste paal samen met wethouder Inge Nieuwenhuizen en voorzitter Pauline Hillen.

Voorschot 8 mei Denise

Het was een enorm feestelijk en ontroerend moment! Hethuis hoopt het snel ook mee te mogen maken.

Bericht over Hethuis in het AD!

25 april 2014

Hethuis in AD 25-04-2014

De ondertekening van de intentie verklaring van Hethuis en de gemeente bleef niet onopgemerkt. Vanochtend verscheen er een mooi artikeltje in de AD Haagse Courant van Maaike Kraaijeveld. Aandacht in de media is belangrijk voor een initiatief als het onze. Het zorgt met het ontstaan van bekendheid dat ouders ons weten te vinden en de buurt zich op de hoogte kan stellen van wat en wie wij zijn. We zullen ons, samen met de gemeente, natuurlijk ook persoonlijk gaan voorstellen aan de wijk.
Klik op het artikel om de foto te vergroten.

De Heuvel locatie ingang
De heuvel zijaanzicht

Intentieovereenkomst getekend met gemeente Leidschendam-Voorburg!

24 april 2014

Hethuis intentie OVK Voorzitter en weth.

Hethuis intentie OVK bestuur en weth.

 Bloemen na de ondertekening, van links naar rechts; Mart Lucassen, voormalig secretaris Hethuis, Wethouder Heleen Mijdam, Pauline Hillen, bestuurslid Hethuis, wethouder Gregor Rensen en Migiel van Lier voorzitter Hethuis

Vandaag heeft Hethuis een belangrijke stap gezet bij het realiseren van het ideaal van Hethuis; een woon- werkplek voor 16 jongvolwassenen met één of meer beperkingen.
Vanochtend tekenden we met wethouder Heleen Mijdam de intentie OVK waarin we afspreken samen verder te bouwen aan Hethuis in Leidschendam.
Hethuis benaderde wethouder Gregor Rensen zo’n negen maanden geleden met de vraag of realisatie van Hethuis in Leidschendam-Voorburg mogelijk zou zijn.
Vandaag resulteerde dat in de OVK, de eerste stap in het traject. De locatie waarop we Hethuis graag willen realiseren ligt in de wijk De Heuvel.
Het is een mooie dag vandaag!
Let vrijdag op de AD, editie haagse courant.

ASVZ in de NRC van 29 maart

Maart 2014
Hethuis wist al dat ASVZ zorg verleent via een bijzondere methodiek! Triple C is nu ook ontdekt door de NRC, getuige het artikel dat in de weekend editie van 29 maart stond. Hethuis deelt dit artikel graag met u, klik op de link om het artikel te lezen.
NRC artikel ASVZ

Hethuis heeft nieuwe bank

maart 2014
Hethuis wilde graag dichterbij huis bankieren en heeft uit een aantal banken gekozen voor de Rabobank. Hethuis kan nu ook internetbankieren, dit maakt het voor onze penningmeester een stuk gemakkelijker. Het nieuwe bankrekeningnummer is NL89RABO0152318038 van Rabobank – bedrijven te Zoetermeer. Wij zullen proberen om iedereen die automatisch overmaakt naar Hethuis te informeren over de nieuwe bankrekening. De oude rekening zal nog even blijven bestaan totdat dit is gebeurt.

rabo