Voorland van Hethuis; Voorschot slaat eerste paal!

8 mei 2014
Donderdagmiddag 8 mei sloeg Stichting Voorschot voor haar Villa Voorschot de eerste paal. Het was een enorm feest ondanks dat het weer niet meewerkte. Gelukkig kon nog net iedereen schuilen in de tent van de Sleutels voor de regenbuien die vielen.

Voorschot 8 mei tent

Er werd gespeecht en een drankje gedronken. Denise Bodijn sloeg de eerste paal samen met wethouder Inge Nieuwenhuizen en voorzitter Pauline Hillen.

Voorschot 8 mei Denise

Het was een enorm feestelijk en ontroerend moment! Hethuis hoopt het snel ook mee te mogen maken.

Bericht over Hethuis in het AD!

25 april 2014

Hethuis in AD 25-04-2014

De ondertekening van de intentie verklaring van Hethuis en de gemeente bleef niet onopgemerkt. Vanochtend verscheen er een mooi artikeltje in de AD Haagse Courant van Maaike Kraaijeveld. Aandacht in de media is belangrijk voor een initiatief als het onze. Het zorgt met het ontstaan van bekendheid dat ouders ons weten te vinden en de buurt zich op de hoogte kan stellen van wat en wie wij zijn. We zullen ons, samen met de gemeente, natuurlijk ook persoonlijk gaan voorstellen aan de wijk.
Klik op het artikel om de foto te vergroten.

De Heuvel locatie ingang
De heuvel zijaanzicht

Intentieovereenkomst getekend met gemeente Leidschendam-Voorburg!

24 april 2014

Hethuis intentie OVK Voorzitter en weth.

Hethuis intentie OVK bestuur en weth.

 Bloemen na de ondertekening, van links naar rechts; Mart Lucassen, voormalig secretaris Hethuis, Wethouder Heleen Mijdam, Pauline Hillen, bestuurslid Hethuis, wethouder Gregor Rensen en Migiel van Lier voorzitter Hethuis

Vandaag heeft Hethuis een belangrijke stap gezet bij het realiseren van het ideaal van Hethuis; een woon- werkplek voor 16 jongvolwassenen met één of meer beperkingen.
Vanochtend tekenden we met wethouder Heleen Mijdam de intentie OVK waarin we afspreken samen verder te bouwen aan Hethuis in Leidschendam.
Hethuis benaderde wethouder Gregor Rensen zo’n negen maanden geleden met de vraag of realisatie van Hethuis in Leidschendam-Voorburg mogelijk zou zijn.
Vandaag resulteerde dat in de OVK, de eerste stap in het traject. De locatie waarop we Hethuis graag willen realiseren ligt in de wijk De Heuvel.
Het is een mooie dag vandaag!
Let vrijdag op de AD, editie haagse courant.

ASVZ in de NRC van 29 maart

Maart 2014
Hethuis wist al dat ASVZ zorg verleent via een bijzondere methodiek! Triple C is nu ook ontdekt door de NRC, getuige het artikel dat in de weekend editie van 29 maart stond. Hethuis deelt dit artikel graag met u, klik op de link om het artikel te lezen.
NRC artikel ASVZ

Hethuis heeft nieuwe bank

maart 2014
Hethuis wilde graag dichterbij huis bankieren en heeft uit een aantal banken gekozen voor de Rabobank. Hethuis kan nu ook internetbankieren, dit maakt het voor onze penningmeester een stuk gemakkelijker. Het nieuwe bankrekeningnummer is NL89RABO0152318038 van Rabobank – bedrijven te Zoetermeer. Wij zullen proberen om iedereen die automatisch overmaakt naar Hethuis te informeren over de nieuwe bankrekening. De oude rekening zal nog even blijven bestaan totdat dit is gebeurt.

rabo


Hethuis in de Den Haag bijlage van het AD

20 februari 2014
Media belangstelling voor Hethuis!, donderdag 20 februari verscheen er een mooi stukje van Wendy Wild in de Haagse editie van het Algemeen Dagblad. De aandacht kwam plotseling, Hethuis wil vooral pas zelf de aandacht zoeken op het moment dat de intentieverklaring met de gemeente Leidschendam Voorburg getekend kan worden. Hethuis is blij met de aandacht ook al schrijft de AD Hethuis niet aan elkaar (je kan niet alles hebben). Hieronder de link naar het artikel.

Hethuis artikel AD

Locatie in Leidschendam-Voorburg

Locatie in Leidschendam-Voorburg
Januari 2014
Hethuis is in gesprek met de gemeente over de mogelijke realisatie van Hethuis in Leidschendam. Het project van Hethuis is in het college zeer positief ontvangen, dit resulteerde o.a. in het benoemen van een mooie locatie voor het project. Voor realisatie ervan is het noodzakelijk dat er een partij is die bereid is te investeren in de bouw van een pand. Lokale corporaties zagen geen kans tot investeren. Gelukkig vond Hethuis toch een partij die, onder de juiste voorwaarden, bereid is te investeren. Hethuis heeft inmiddels een Programma van Eisen (PVE) gereed waar het pand aan zou moeten voldoen. Op basis van dit PVE kan er een voorlopig ontwerp worden getekend. Indien de gemeente en investeerder tot overeenstemming komen over de voorwaarden, waaronder de grondprijs, hopen we zo spoedig mogelijk, wellicht in maart, een intentieverklaring te tekenen met gemeente, investeerder en zorgaanbieder.

Bestuurswissel
Januari 2014
Met ingang van 16 januari hebben penningmeester Anton Hage en voorzitter Nico van Dam hun bestuursfuncties overgedragen aan repectievelijk Mart Lucassen en Migiel van Lier. Mart Lucassen zal tijdelijk de dubbelfunctie hebben van secretaris/penningmeester totdat Hethuis een penningmeester heeft gevonden die deze functie kan gaan vervullen. Het bestuur bestaat nu uit Migiel van Lier, Mart Lucassen en Pauline Hillen.
Hethuis wil Anton en Nico héél erg hartelijk danken voor al hun goede werk dat zij de afgelopen jaren hebben gedaan voor Hethuis.

Ouderbijdrage
Met ingang van januari 2014 vraagt Hethuis ouders, die zich hebben ingeschreven, om een maandelijkse bijdrage van 50 euro. Het is belangrijk dat er vroeg wordt begonnen met het opbouwen van eigen vermogen. Hoe eerder, hoe meer tijd er is tot een substantieël bedrag te komen. Belangrijk voor Hethuis, we kunnen hieruit verplichtingen voldoen, maar ook belangrijk als signaal naar onze partners: gemeente, zorgaanbieder en vastgoedorganisatie. Wij laten als ouders-bewoners zien dat wij ook al een inspanning verrichten. Het is ook een van de voorwaarden die fondsen zullen stellen indien Hethuis hen om een bijdrage verzoekt.

Nieuws oktober

Eerste Informatiebijeenkomst Hethuis was op dinsdag 14 oktober 2013 in het Van Heeckerenhuis te Wassenaar. Aanwezig was het bijna het hele bestuur van Hethuis: Nico van Dam, Migiel van Lier, Pauline Hillen, penningmeester Anton Hage was verhinderd. Van 25 kandidaat bewoners waren de ouders aanwezig, drie waren met bericht verhinderd.

Doel van deze avond was ouders met elkaar en het bestuur kennis te laten maken en de ouders te informeren over de achtergrond van Hethuis en de ontwikkelingen met betrekking tot de voortgang van Hethuis.
Download hieronder een uitgebreider verslag.

Eerste ouderbijeenkomst 15 oktober 2013

Kijk regelmatig op deze pagina ‘Nieuws’ om op de hoogte te blijven, we proberen nieuws snel te vermelden.