Oplevering en verhuizing!

2 juli 2021
Afgelopen maanden is er heel veel gebeurd in Hethuis. Allereerst is het gebouw in mei opgeleverd en zijn de sleutels van alle kamers en ruimten overgedragen.

Vervolgens is de overeenkomst met ASVZ getekend en gevierd.

Tenslotte zijn alle ouders en bewoners hard aan de slag gegaan voor de grote verhuizing op maandag 14 juni. Op zondag de 13-de is de mijlpaal met z’n allen gevierd!