SLOOP gestart!

6 februari 2017
Maandagmiddag 6 februari 2017 is er, op de toekomstige locatie van Hethuis, begonnen met de sloop van de voormalige kleuterschool aan de Dobbelaan 10. In het schoolgebouw blijken in tegenstelling tot het naastgelegen gymzaaltje, geen dwergvleermuizen te huizen.

Hethuis 7 feb '17 sloop Dobbelaan 10-2site

Door het per 1 januari opgaan van de Flora en Fauna Wet (FFW) in de nieuwe Wet Natuurbescherming is het volgens die nieuwe wet ook niet nodig voor de sloop van het zaaltje een ontheffing van de FFW  aan te vragen. Wel zullen er ecologische maatregelen genomen worden ten bate van de vleermuizen. Hierdoor zal de sloop en grondsanering waarschijnlijk pas in juni zijn afgerond.

Hethuis 7 feb '17 sloop Dobbelaan 10-1site

Geef een reactie