Start bouw!

24 mei 2020

We zijn enorm blij te kunnen melden dat medio juni gestart gaat worden met de bouw van Hethuis op de Dobbelaan 10. Naar verwachting wordt Hethuis in mei 2021 opgeleverd. Hethuis zal dan zelf nog enige weken nodig hebben voor de inrichting het gebouw en de tuin.

Op dinsdag 19 mei hebben Marianne Straks, bestuurder van WoonInvest en Jan Hameeteman en Kees de Vogel, de directie van Van den Nieuwendijk bouw BV, de aannemingsovereenkomst voor de bouw van woon- en zorgcomplex Hethuis ondertekend!

De Ouders en bewoners kijken hier al lange tijd naar uit, nu is het dan ECHT zo ver! Het heeft even geduurd voor we, na het plotseling terugtrekken van de eerdere commerciële investeerder, verder konden met een maatschappelijke partij zoals de woningcorporatie WoonInvest. We zijn WoonInvest enorm dankbaar dat zij het project, ons ideaal, met ons heeft opgepakt.

In Hethuis zullen 18 jongvolwassenen met verschillende verstandelijke beperkingen gaan wonen en werken. Hethuis wordt gerealiseerd in de wijk De Heuvel aan de Dobbelaan 10 in Leidschendam. WoonInvest, Stichting Hethuis, Studio Architecture uit Middelharnis en de aannemer Van Den Nieuwendijk Bouw BV uit Stellendam werken hieraan nauw samen.

Het plan omvat een gebouw van in totaal 1623 m2 over twee verdiepingen met daarin 18 zelfstandige woongelegenheden, twee gemeenschappelijke woonkamers en vier ruimtes voor dagactiviteiten. Het omliggende terrein wordt ingericht met een tuin, een moestuin met kweekkas, enkele terrassen, een oprit, vijf parkeerplaatsen en een berging.

Hethuis had heel graag een inloop informatieavond georganiseerd, zoals zij eerder eens deed. Door de beperkingen van huidige Corona maatregelen is dit niet goed te realiseren. Hethuis en WoonInvest zullen omwonenden daarom zo spoedig mogelijk per nieuwsbrief informeren. Wooninvest zal dan vooral informeren over bouw, Hethuis zal dit doen met een speciaal hiervoor gedrukte informatie folder. Deze laatste is hier al te downloaden.