Visiebijeenkomsten Hethuis gestart!

19 april 2015
Op 8 april kwam de eerste groep ouders van Hethuis bijeen voor de eerste visiebijeenkomst. Op 15 april volgde de tweede groep. De bijeenkomsten waren zeer plezierig, informatief en inspirerend! Het merendeel van de ouders kon gelukkig aanwezig zijn.

Hethuis 1e visiebijeenkomst gr 1


Er zullen per groep twee bijeenkomsten gehouden en als afsluiting één gemeenschappelijke waarin de groepen elkaars visie zullen delen. Ineke Hillen zal alle vijf de bijeenkomsten begeleiden.

De ouders zetten hiermee de volgende stap naar het vormen van een gelijke verwachting en visie over wonen en werken in Hethuis. De gezamenlijke visie op zorg die zo gevormd wordt kan vervolgens worden gedeeld met zorgaanbieder ASVZ.

Hethuis groep 2 visiebijeen. 15.04.2015


‘Beschrijf de optimale dag van je kind’ was het openingsthema. Alle ouders beschreven deze om de beurt en daarmee ook hun kind aan de andere ouders.

Onderwerpen die in de volgende bijeenkomsten aan de orde zullen komen zijn:
– Motivatie (waarom kies je voor Hethuis)
– Wat verwacht je van de zorg
– Algemene waarden
– Wat mag en wat moet
– Vaststellen gezamenlijke visie

Geef een reactie