Woonplek voor jongeren met verstandelijke beperking

Het Krantje, 1 juli 2015

Belangrijk is dat kwetsbare groepen in onze gemeente de zorg krijgen die zij verdienen. De gemeente is daarom blij met het initiatief om een voorziening voor beschermd wonen met ruimten voor dagactiviteiten voor 18 jongvolwassen met een verstandelijke beperking te realiseren in de wijk De Heuvel aan de Dobbelaan 10 in Leidschendam.

Wethouder Saskia Bruines (ruimtelijke ontwikkeling) ondertekende samen met de initiatiefnemers onlangs de samenwerkings overeenkomst voor Hethuis. Wethouder Saskia Bruines: “Wij zijn als gemeente erg enthousiast over dit ouderinitiatief. Het is goed als er een plek is waar deze jongvolwassen zich thuis voelen en een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Waar werk en wonen. begeleiding en verzorging samenkomen. Daarom werken wij hier graag aan mee.”  Stichting Hethuis is een initiatief van ouders van jongvolwassenen met één of meer beperkingen.

Jongvolwassenen die afhankelijk zijn van de zorg en ondersteuning van anderen. Samen met de gemeente, de belegger en toekomstig eigenaar, de ontwikkelaar en de zorgaanbieder wil Stichting Hethuis als toekomstig exploitant een plek realiseren waar hun kinderen kunnen wonen en werken en op een zo zinvol mogelijke manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Stichting Hethuis zoekt hierbij heel graag ook samenwerking op met de wijkorganisaties en -bewoners. Om de vestiging van een ‘beschermd wonen’ voorziening met dagbesteding mogelijk te maken zal de gemeente eerst een ruimtelijk kader opstellen. Deze wordt vastgesteld door de raad.

Hethuis - Het krantje 1 juli 2015

Geef een antwoord